Onderzoek: veilig autorijden met beginnende dementie

maandag 15 mei 2017 Guus Puylaert 52x gelezen

Onderzoek laat zien dat automobilisten met dementie een verhoogd ongevalsrisico hebben, maar dat dementerenden in het beginstadium nog wel veilig kunnen rijden. Dat blijkt uit een door SWOV ontwikkelde methode, om de rijgeschiktheid van ouderen met de beginnende ziekte van Alzheimer te beoordelen.

Nederland telt 250.000 mensen met dementie, in 2040 is dat aantal verdubbeld. Daarom organiseert het SWOV, in samenwerking met het CBR, het Alzheimercentrum zuidwest Nederland en het VUmc Alzheimercentrum, een vervolgonderzoek dat moet uitwijzen wat de beoordeling zegt over de rijgeschiktheid in de dagelijkse praktijk. Ook moet het de vraag beantwoorden of voorspeld kan worden hoe lang iemand met beginnende ziekte van Alzheimer rijgeschikt blijft.

Verschillende tests
Aan het onderzoek nemen 120 automobilisten deel met (zeer) lichte dementie en een controlegroep van 40 ouderen zonder dementieklachten. De eerste groep wordt drie jaar gevolgd, de controlegroep twee jaar. In deze periode ondergaan ze verschillende tests bij het SWOV, doorlopen zij drie keer een rijtest bij het CBR en driemaal de FitCI-testprocedure (Fitness to drive with Cognitive Impairments). Ook wordt aan het begin en eind van het traject een CBR-rijtest praktische rijgeschiktheid afgenomen.

Rijgedrag observeren
Verder krijgen de deelnemers driemaal een datarecorder met camera's in hun eigen auto voor twee maanden. Zo wordt geobserveerd of automobilisten met een rijbewijsverlenging gedurende die gehele periode nog veilig autorijden en of de vernieuwde gevaarherkenningstoets onderscheid kan maken tussen ouderen met en zonder dementie en mensen die in de dagelijkse praktijk meer of minder veilig autorijden.

Deelnemers krijgen op grond van het onderzoek onder andere een vrijblijvend persoonlijk advies over hun rijgeschiktheid waarbij niemand zijn rijbewijs kan kwijtraken.

Lees hier de folder: 'Deelname aan onderzoek naar veilig autorijden met beginnende dementie'.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.