Onderzoek: rolstoeler komt de bus nog niet altijd in

woensdag 31 mei 2017 Guus Puylaert 84x gelezen

De rolstoeltoegankelijkheid is het Nederlandse openbare busvervoer laat nog wel te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van DTV Consultants, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Soms is de automatische rolstoelplank defect of biedt de buschauffeur onvoldoende assistentie. Daardoor vertrekt de bus soms zonder de reiziger.

In het onderzoek van DTV werden rolstoelgebruikers als mystery guests ingezet. Zij maakten in totaal 450 testritten met de bus om de toegankelijkheid te testen. Bij 8% van de testritten, kwam de rolstoeler de bus niet in en vertrok de bus zonder de reiziger. In de meeste gevallen kwam dit door een defecte automatische rolstoelplank.

Op de ritten waarbij rolstoelgebruikers de bus wel in konden, bleek de assistentie van de buschauffeur in 14% van de gevallen onvoldoende. Voorbeelden zijn dat de buschauffeur de rolstoelgebruiker onhandig naar binnen duwde, of dat de chauffeur liet merken geen zin te hebben om assistentie te verlenen.

Normen
De overheid heeft bepaald dat 98% van de bussen toegankelijk moet zijn voor rolstoelgebruikers. Uit dit onderzoek blijkt dus dat er nog wel verbeterslagen te maken zijn, om de norm te kunnen halen. “Mensen in een rolstoel moeten erop kunnen rekenen dat zij met de bus meekunnen”, aldus Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College. “Juist omdat zij minder mobiel zijn dan anderen, is toegankelijkheid van het openbaar vervoer essentieel.”

Tijdsdruk
In het onderzoek geven buschauffeurs aan spanning te ervaren tussen het op tijd rijden en het aanbieden van toegankelijk vervoer. Dat komt omdat zij worden afgerekend op de mate waarin zij op tijd rijden. Het helpen en vervoeren van een rolstoelgebonden reiziger kost doorgaans meer tijd. Daarom moet de ov-autoriteit duidelijke afspraken maken met de vervoerder over wat het betekent om zowel punctueel als toegankelijk busvervoer aan te bieden, adviseert DTV.

VN-verdrag handicap
Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Dit betekent ook dat zij zelfstandig en zonder problemen met het openbaar vervoer moeten kunnen reizen.

Download de rapportage 'Toegankelijkheid op de rit?' van DTV Consultants.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.