Onderzoek: betere OV-verbinding haalt Duitsers uit de auto

vrijdag 28 april 2017 Vincent Wever 54x gelezen

Voor een groot deel van de Duitsers zouden betere OV-verbindingen tussen de randgebieden van steden en stadskernen een reden zijn om de auto vaker te laten staan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Duitse automobielvereniging ACV (Automobil-Club Verkehr).

Uit het Duitse onderzoek blijkt, dat betere OV-verbindingen voor 41 procent van de mensen een stimulans is om uit de auto te komen, als zij naar het stadscentrum reizen. Dat percentage lag op 54 procent onder respondenten van 18-24 jaar.

Beter OV was daarmee de sterkste prikkel om de auto te laten staan. Andere redenen waren hogere brandstofprijzen en zekere fietsstalplekken (respectievelijk voor 17 en 16 procent van de respondenten een overweging). Van de ondervraagden gaf 23 procent aan onder geen beding de auto in de stad op te geven.

De auto is voor veel mensen aantrekkelijk, vanwege zijn flexibiliteit (49 procent en zelfs 52 procent bij respondenten die ouder zijn dan 55 jaar), maar scoort ook slecht op stress. 46 procent van de ondervraagden ervaart autorijden in de stad als stressvol. De ACV ziet in het onderzoek de onverminderde vraag naar individueel vervoer, maar onderkent tegelijk het belang van netwerkmobiliteit en multimodaal reizen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.