NVC: zes gepubliceerde papers

donderdag 12 oktober 2017 Guus Puylaert 112x gelezen

De Begeleidingscommissie van het Nationaal verkeerskundecongres (NVC) ontving bijna vijftig papers. Zij worden niet allemaal gepresenteerd op 1 en 2 november, maar zijn wel allemaal gepubliceerd. Hieronder zes van hen.

Actiepunten voor samenwerking op het gebied van data in het openbaar vervoer Auteur: Stefan Hulman (9292 REISinformatiegroep) en UTIP-commissie IT&I

De ov-sector kan baat hebben bij een beter en uitgebreider gebruik van data. Het probleem is alleen dat de ov-sector niet genoeg inspeelt op de mogelijkheden die data bieden: daarvoor is samenwerking nodig en daarvoor moet je data delen. Dat kan bovendien voordeling zijn voor reisinformatie en de ontwikkeling van steden. Op het congres legt Stefan Hulman uit hoe de verschillende stakeholders in zijn visie te werk moeten gaan.

Haalbaarheidsstudie City Coaster Rotterdam - The Hague Airport
Auteurs: Luc Meex (TU Delft) en Erik Jongenotter (Witteveen+Bos)

Het concept van de City Coaster gaat uit van onbemande vraagafhankelijke kleine lichte voertuigen die elkaar snel opvolgen op een lichte rail. Daarbij worden de nieuwste (autonome) autotechnieken en beproefde rollercoastertechniek gebruikt. Uit deze studie blijkt dat de City Coaster technisch en financieel haalbaar is, maar op problemen stuit bij de inpassing en bij politiek draagvlak. Er is gebruik gemaakt van het politiek-economische model van Feitelson & Salomon.

Data driven werken aan het vervoerssysteem voor de Rotterdamse haven 
Auteurs: Marco van der Linden, Martin Jansen (Movares) en Jasna de Groot (Havenbedrijf Rotterdam)

Na jarenlange stabiliteit wordt tot 2030 een werkgelegenheidsgroei verwacht in de Rotterdamse haven. Om werk voldoende aantrekkelijk en bereikbaar te houden vanuit mobiliteitsoogpunt, is inzicht in de effecten van mogelijke maatregelen noodzakelijk. Op basis van beschikbare data is bereikbaarheid via de multimodale mobiliteitsketen geanalyseerd, die door Havenbedrijf Rotterdam worden gebruikt om te komen tot realistisch onderbouwde adviezen richting betrokkenen.

Shared space terreur-proof?
Auteur: Dick van Veen (Mobycon)

Overheden plaatsen blokkades en barrières in steden als reactie op aanslagen met voertuigen. Deze paper gaat in op de mogelijkheden die er zijn voor het veilig ontwerp van openbare ruimten voor gemengd verkeer, specifiek gericht op dit type terreurdreiging.  Shared space gaat uit van het delen van ruimtes. Hoogwaardige en creatieve maatregelen om te scheiden zijn een ontwerprichting om deze veiligheid te brengen.

Discussiepaper: Overweg kunnen met veilig werken aan het spoor
Auteurs: Erik van Norden en Andries Bakker (Strukton Rail), Berend-Jan Bel en Robert Galjaard (Van Rens mobiliteit) en Adriaan Walraad (Antea Group)

Werkzaamheden aan het spoor gaan vaak gepaard met aan- en afvoer van zwaar materieel en tijdens shiftwisselingen ontstaat veel personenverkeer. De ‘bewuste spooraannemer’ heeft oog voor het gedrag van de individuele verkeersdeelnemer op de bouwplaats. De CROW-publicatie ‘Werk in uitvoering’ is het uitgangspunt en wordt door middel van deze paper nader uitgewerkt voor de dagelijkse situaties bij een spooraannemer.

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van fietsbeleid in Rotterdam, gebaseerd op de wensen van Rotterdamse fietsers
Auteurs: Laura Groenendijk, Marie-José Olde Kalter (Goudappel Coffeng) en Jerre Sturm (gemeente Rotterdam)

De gemeente Rotterdam wil een eigen Rotterdamse fietscultuur creëren en heeft als ambitie in 2018 dé fietsstad van Nederland te zijn. Maar het aandeel van de fiets in het totale aantal verplaatsingen ligt op 20 procent, terwijl het landelijk gemiddeld 28 procent is. Om Rotterdam toch een échte fietsstad te maken, heeft de gemeente daarom een Fietsplan opgesteld met 30 actiepunten.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.