NVC 2013: welke wegen leiden naar een wegontwerp?

vrijdag 11 oktober 2013 0 reacties 221x gelezen

Is het mogelijk het verloop van de weg buiten duisternis ook buiten het bereik van de koplampen zichtbaar te maken, zonder openbare verlichting? Hoe actueel zijn ontwerprichtlijnen van (verbindings)bogen op autosnelwegen? En hoe groot zijn de kansen van de 2+1 inrichting op gebiedsontsluitingswegen? Het laatste nieuws over deze onderwerpen en meer hoort u op het Nationaal verkeerskundecongres op 6 november in ’s-Hertogenbosch.

Nieuwe Aanbeveling Actieve Markering
De nieuwe Aanbeveling Actieve Markering is verschenen als publicatie van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en geschreven in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Erik Jongenotter (Witteveen+Bos), Paul Rutte (Provincie Noord-Holland) en Nico de Kruijter (De Kruijter Openbare Verlichting) gaan tijdens hun presentatie dieper in op de aanbeveling.
Actieve Markering is een relatief nieuwe techniek die het mogelijk maakt het verloop van de weg buiten duisternis ook buiten het bereik van de koplampen zichtbaar te maken, zonder openbare verlichting. De nieuwste technische ontwikkelingen en ervaringen zijn verwerkt in de nieuwe Aanbeveling. Actieve Markering is een techniek die bijdraagt aan het beleid van diverse overheden om te streven naar beperking van energiegebruik en lichthinder.

Het ontwerp van horizontale bogen: back to the future
Het ontwerpen van (verbindings)bogen op autosnelwegen bij een klaverblad of een toe- of afrit, gebeurt op basis van de ontwerprichtlijnen. De verantwoording voor de inhoud van deze richtlijnen ligt in gedateerd onderzoek, zo stellen Patrick Broeren (Arcadis),  Jaap Groot (RWS), Gerard Uittenbogerd (RWS) en  Peter Ruijs (TNO). De filosofie, uitgangspunten en afwegingen die ten grondslag lagen aan deze richtlijnen zijn echter niet meer te achterhalen, waardoor een verantwoording voor de ontwerprichtlijnen ontbreekt. Daarnaast leidt de inhoud van de huidige richtlijnen tot onduidelijkheden voor de ontwerper. Om de theorieën achter de ontwerprichtlijn voor horizontale bogen te achterhalen en te bepalen of de vigerende richtlijn nog steeds representatief is voor de huidige situatie, is in opdracht van Rijkswaterstaat door TNO en ARCADIS een aantal studies uitgevoerd op het gebied van voertuigtechniek, wegontwerp, verkeersveiligheid en human factors.

2+1 wegontwerp voor gebiedsontsluitingswegen?
Ervaringen in Zweden, Duitsland en Ierland met een 2+1 inrichting op stroomwegen zijn overwegend positief. In Nederland is na een pilot met 2+1 inrichting op de N50 besloten voorlopig geen nieuwe 2+1 stroomwegen aan te leggen. Naar aanleiding hiervan is een discussie gevoerd voor de kansen van de 2+1 inrichting op gebiedsontsluitingswegen. De belangrijkste conclusie is dat de comfortwinst van de 2+1 inrichting in Nederland, met relatief korte afstanden tussen aansluitingen, ook is te bereiken met verlengde invoegstroken na kruispunten, lichten Geertje Hegeman, Niels Bosch (allebei Royal HaskoningDHV) en Rob de Bruijn (RWS) toe. Hier is het acceleratieverschil tussen overig verkeer en (lange zware) vrachtwagens en landbouwverkeer het grootst en daarmee is daar ook de behoefte aan inhalen het grootst.

Programma NVC 2013
Wilt u meer weten over wegontwerp en meediscussiëren, kom dan op woensdag 6 november naar het Nationaal verkeerskundecongres in ’s Hertogenbosch. In het NVC- programma leest u welke onderwerpen er nog meer aan bod komen. 

Aanmelden
Heeft u zich nog niet aangemeld voor uw verkeerskundecongres? Dat kan hier.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.