VIO-Prijs voor studie naar voorrangspleinen bubeko

donderdag 25 april 2019 Nettie Bakker 570x gelezen

Martin Wiersum en Justin Reimink, afstudeerders aan Hogeschool Windesheim, hebben op 16 april de VIO-Prijs 2019 ontvangen voor hun afstudeerstudie bij Roelofs naar ‘Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom’. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse VIO-dag van de Vereniging Infra Ontwerp.

Justin Reimink (links) en Martin Wiersum (rechts) van Hogeschool Windesheim in Zwolle ontvangen de VIO-Prijs 2019 voor hun afstudeerstudie bij Roelofs naar ‘Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom’

Justin Reimink (links) en Martin Wiersum (rechts) van Hogeschool Windesheim in Zwolle ontvangen de VIO-Prijs 2019 voor hun afstudeerstudie bij Roelofs naar ‘Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom’

De andere genomineerden voor deze jaarlijkse prijs van de Vereniging Infra Ontwerp waren Irfaan Mohamed met een studie naar ontwerpvarianten voor het Knooppunt Hooijpolder (A27/A59) en Süheyl Ekinci met een studie naar Het nieuwe knooppunt Zonzeel. Mohamed en Ekinci studeerden beiden aan de Hogeschool Rotterdam en deden beiden hun afstudeeropdracht bij Witteveen+Bos.

Uit acht inzendingen voldeden de drie genomineerde scripties volledig aan de criteria: afstudeerrapport op hbo- of wo-niveau; behandelt (de evaluatie van) een infra-ontwerp en bevat zowel effectevaluatie als ontwerpvisualisaties.

Voorrangspleinen
De winnende scriptie naar voorrangspleinen buiten de bebouwde kom, ligt volgens de jury op het snijvlak van verkeerskunde en infraontwerp en bevat een nieuwe invalshoek doordat de verkeerskundige evaluatie expliciet is gekoppeld aan de gevolgen voor het wegontwerp van voorrangspleinen buiten de bebouwde kom. “Een interessante combinatie waarover nog maar weinig bekend is”, aldus de jury. De auteurs zijn buiten hun eigen comfortzone getreden door een onontgonnen verkeerskundige kant op te gaan en hebben hierbij 19 deskundigen geïnterviewd en 11.000 simulaties doorlopen met VISSIM om tot een grondige conclusie te kunnen komen.

Knooppunt Hooijpolder: ongelijkvloerse DDI
Het genomineerde rapport van Irfaan Mohamed beschouwt de situatie van knooppunt Hooijpolder met verschillende ontwerprichtingen. Een daarvan is een diepgaande analyse en toetsing van een binnen Nederland (nog) niet toegepaste kruispuntsvorm, de ongelijkvloerse diverge diamond interchange, DDI.

Knooppuntsvormen Zonzeel
Het genomineerde rapport van Süheyl Ekinci beschouwt het knooppunt Zonzeel met verschillende knooppuntsvormen die met FOSIM zijn geanalyseerd.

Buitencategorie
Een van de overige scripties kreeg de titel ‘buitencategorie’. Deze scriptie van Jur Fijen, van de Hogeschool van Amsterdam beschrijft een nieuwe vorm van virtuele validatie van complexe wegontwerpen die hij ontwikkelde bij iNFRANEA. Deze scriptie voldeed weliswaar niet aan alle gestelde criteria, mede omdat het inzoomt op een nieuwe techniek en minder op een concrete toepassing, maar de manier waarop Fijen zijn studie heeft verricht, oogstte speciale bewondering

De overige scripties waren ‘Van Randprofiel naar Tandprofiel” van Tunis Hoekstra en Anton Vos die vanuit Hogeschool Windesheim, bij Ingenieursbureau Boorsma hun afstudeeronderzoek verrichtten. Emiel Soffers, ook van Hogeschool Windesheim studeerde bij Arcadis op ‘De complexiteitsindicator’. Shubham Bhusari van de TU Delft, deed een studie bij Royal HaskoningDHV en leverde een rapport op met de titel: ‘A Methodology for the assessment of Operational Design Domain for lane keeping system equipped vehicles: The case of Tesla Model S’. Mathijs Schoenmakers van de TU/e studeerde bij Rijkswaterstaat en leverde het rapport ‘Automated Vehicles and Infrastructure Design’ op.

Jury
De jury bestond dit jaar uit de volgende drie leden van de VIO-themagroep onderwijs: Robin Griffith van Geonius, Bert Kuipers van Infra Bindt en Leon de Barbanson van VolkerInfra.

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

  • Bouwend Nederland pleit voor noodwet rondom PAS Bouwend Nederland pleit voor noodwet rondom PAS Brancheorganisatie Bouwend Nederland pleit voor een noodwet nu de Programmatische Aanpak Stikstof door de Raad van State onderuit is gehaald. 19 juli Marcel Slofstra
  • Onderzoek CE Delft: Krimp luchtvaart schaadt economie niet Onderzoek CE Delft: Krimp luchtvaart schaadt economie niet Uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur en Milieu blijkt dat de economie niet per se schade oploopt van groeibeperking of lichte krimp van de luchtvaart. Hier staat... 18 juli Marcel Slofstra
  • Fietsersbond: 800 miljoen extra nodig Fietsersbond: 800 miljoen extra nodig Om de klimaatdoelen te halen en de fiets vooral op regionale routes als volwaardig alternatief te benutten is 800 miljoen euro aan extra investeringen nodig, stelt de Fietsersbond. 18 juli Marcel Slofstra

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.