Vijf publieke organisaties bundelen data

dinsdag 8 oktober 2019 Marcel Slofstra 62x gelezen

Vijf publieke organisaties gaan hun data bundelen om de informatievoorziening rondom de energietransitie te verbeteren. Het betreft het CBS, de RvO, het Kadaster, het PBL en Rijkswaterstaat. Zij gaan data, kennis en informatie bundelen om de energietransitie beter te faciliteren.

De bundeling is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministeries hebben de partijen gevraagd hun krachten te bundelen in het VIVET-project ((Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie).

 

 

Regionaal

Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord is ook op regionaal niveau goede informatie nodig. Dankzij de samenwerking in project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling. De informatie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij het aardgasvrij maken van woonwijken.

VIVET loopt tot 2022. Jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld. Het komende jaar wordt onder andere gewerkt aan een overzicht van het opgestelde vermogen van windenergie op regionaal niveau en wordt een regionaal eenduidig en actueel beeld van bestaande en reeds bekende warmtebronnen opgesteld.


Ric de Rooij, CIO bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: "Slim gebruik van data staat hoog op de agenda bij EZK. Het ministerie werkt daarom samen met het CBS in het Departementaal Data Centrum (DDC) om dit te faciliteren. Het VIVET-project is hier een mooi voorbeeld van. Betrouwbare, actuele en uitwisselbare data, zoals die van slimme energiemeters, kunnen bijdragen aan een goede informatievoorziening en uitvoering van de energietransitie. De ministeries van EZK en BZK hebben verschillende partijen daarom gevraagd hun data te bundelen en beschikbaar te stellen in het VIVET-project."

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 8 van 389

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 8 van 389

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.