Tunnel, verbeteren huidige route of andere route mogelijke oplossingen bereikbaarheidsprobleem Ameland

donderdag 12 september 2019 Marcel Slofstra 313x gelezen

Door het dichtslibben van de vaargeul moet er op de verbinding tussen Holwerd en Ameland steeds vaker gebaggerd worden. Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Ameland hebben drie mogelijke oplossingen gepresenteerd om de bereikbaarheid van Ameland - en de bereikbaarheid van het vaste land vanaf Ameland - te garanderen.

De veerverbinding tussen Holwerd en Ameland heeft regelmatig last van vertragingen. Door stroming, zand en slib in de Waddenzee moet de vaargeul steeds vaker gebaggerd worden, omdat deze te ondiep wordt.

 

Rijkswaterstaat en de andere partijen hebben een drietal scenario's gepresenteerd om het probleem op te lossen. Het gaat dan om de bereikbaarheid van het eiland vanaf 2030.

 

Optimaliseren bestaande verbinding
Het eerste scenario bestaat uit het optimaliseren van de huidige bestaande veerverbinding. De route blijft dan Holwerd-Nes, en vrachtvervoer en personenvervoer met een auto worden gescheiden van voetgangers en fietsers.

 

Veranderen van de vaarroute
Het tweede scenario is het verplaatsen van de vaarroute. De vertreklocatie vanaf de vaste wal wordt in dat geval verplaatst naar Ferwert, om beter aan te sluiten op bestaande vaargeulen. De aankomstlocatie blijft dan Nes op Ameland.

 

Tunnel
De derde oplossing die naar voren is gebracht betreft een tunnel onder het Wad. Rijkswaterstaat ziet dit als een reële optie. De eilandbewoners zijn niet onverdeeld positief. ,"Een tunnel wordt op het eiland gezien als een van de allerlaatste opties”, zegt Tonnie Overdiep van Dorpsbelang Nes in het Friesch Dagblad. Klaas Touwen van ondernemersplatform OPA:. "Het zou betekenen dat Ameland geen eiland meer is.” De waddenvereniging laat weten de tunnel "vergezocht en niet reëel" te vinden.

 

Advies aan minister

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland brengen eind 2019 hun advies uit, gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.  

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

  • KiM Mobiliteitsbeeld 2019 KiM Mobiliteitsbeeld 2019 Het KiM heeft het Mobiliteitsbeeld 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vooral het treingebruik toeneemt. Nederlanders reizen binnenlands evenveel als in 2010 - de in totaal,... 12 november Marcel Slofstra
  • Stijging populariteit elektrische scooters Stijging populariteit elektrische scooters Elektrische brom- en snorfietsen winnen aan populariteit. In de eerste tien maanden van dit jaar was 14,7 procent van alle nieuw verkochte brom- en snorfietsen elektrisch, in... 11 november Marcel Slofstra
  • Ruim 9000 boetes in eerste twee maanden 'appverbod' Ruim 9000 boetes in eerste twee maanden 'appverbod' Tijdens de eerste twee maanden van het zogenoemde 'appverbod' zijn ruim 9000 fietsers, bromfietsers en snorfietsers beboet voor het gebruiken van een mobiel apparaat... 11 november Marcel Slofstra

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.