Stichting Kenniscentrum Shared Space van start

vrijdag 18 januari 2019 Jan Willem Kerssies 219x gelezen

Per 1 januari 2019 is de stichting Kenniscentrum Shared Space een feit. Voor de verdere ontwikkeling van Shared Space is besloten om het kenniscentrum, voorheen onderdeel van NHL Stenden Hogeschool, onder te brengen in een zelfstandige stichting. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space ook in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie en het verzamelen en delen van kennis hierover.

Pieter de Haan, voorzitter van de stichting, geeft aan dat in de afgelopen jaren vele samenwerkingen hebben plaatsgevonden met regionale overheden en maatschappelijke organisaties, er tal van onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd en bijdrages zijn geleverd aan planvormingstrajecten, vak-bijeenkomsten, symposia, excursies, ed., zowel in de regio als landelijk en internationaal; “Deze activiteiten zullen we met de nieuwe stichting vanuit Fryslân zeker continueren, maar de stichting zal in 2019 ook op zoek gaan naar nieuwe invalshoeken, onderzoeksthema’s en samenwerkingen”. 

Hans Monderman
Shared Space is een door de Friese verkeerkundige Hans Monderman (1945-2008) ontwikkeld verkeersconcept dat de multifunctionaliteit, en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving van de openbare ruimte centraal stelt. Door het weglaten van traditionele verkeersmaatregelen zoals borden en lijnen en het mengen van verkeersdeelnemers wordt een voorzichtiger en verkeersveiliger gedrag gestimuleerd. Voor het eerst toegepast in Friesland, zijn er de afgelopen 25 jaar in Nederland en daarbuiten honderden Shared Space projecten uitgevoerd. Friesland wordt nationaal en internationaal gezien als geboortegrond en voorloper op het gebied van Shared Space.  
 
Koppeling onderwijs en onderzoek
De nieuwe stichting Kenniscentrum Shared Space en NHL Stenden blijven samenwerken om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers betrokken worden bij de onderzoek en de ontwikkeling van Shared Space. Jooske Haije, academiedirecteur Technology & Innovatie van NHL Stenden is er trots op dat de stichting op eigen kracht invulling kan geven aan de verdere ontwikkeling en is blij dat de constructieve samenwerking van de afgelopen jaren ook in de toekomst zal blijven bestaan; “Met de relatie tussen verkeersgedrag en ontwerp van de openbare ruimte onderscheidt de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling zich van andere opleidingen in Nederland. De samenwerking met de Stichting Kenniscentrum Shared Space is daarvoor zeer belangrijk."

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.