iVRI-Support Team van start

dinsdag 9 juli 2019 Marcel Slofstra 59x gelezen

Het iVRI Support Team is van start gegaan. Het team biedt wegbeheerders informerend, ondersteunend en ontzorgend hulp bij de ombouw en implementatie van iVRI’s.

 

Het team informeert wegbeheerders, verzamelt de benodigde informatie en voert samen of zelfstandig iFAT’s (iVRI Factory Acceptance Test ) en iSAT’s (iVRI Site Acceptance Test) uit.

De wegbeheerders worden geholpen en ondersteund bij de uitrol van iVRI’s en geeft antwoorden op vragen als:

  • Hoe moeten we al die nieuwe technologie geïmplementeerd krijgen?
  • Wat komt er kijken bij ombouw van bestaande VRI’s?
  • Hoe vullen wij alle formulieren in en waar vinden we de benodigde informatie?
  • Hoe gaan we om met de onder regie van kennisplatform CROW ontwikkelde afnametestprotocollen, die wezenlijk anders zijn dan de ‘traditionele’?
  • Hoe voeren wij de iFAT en iSAT op een verantwoorde en goede manier uit?
  • Het iVRI-Supportteam biedt alle praktische hulp op locatie, in de inventarisatie- en voorbereidingsfase, bij de iFAT en/of iSAT.

Het iVRI-Support Team is een samenwerking tussen Goudappel Coffeng en MAPtm op initiatief van Talking Traffic en het team Smart Mobility van de provincie Overijssel. Talking Traffic is het samenwerkingsprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een aantal overheden/wegbeheerders en Smart Mobility-gedreven bedrijven, die de stap voorwaarts richting Intelligente VRI’s - de iVRI’s - willen maken.
Vanuit Talking Traffic zijn in samenspraak met het LVMB (Landelijk VerkeersmanagementsBeraad) functionaliteiten, koppelvlakken en toepassingen beschreven, waardoor openbaar vervoer, auto- en fietsverkeer beter georganiseerd kan doorstromen, weggebruikers via een Smartphone-app informatie kunnen krijgen over hoe lang het licht groen of rood blijft, en voertuigen van hulpdiensten of bijvoorbeeld vrachtwagens prioriteit kunnen krijgen. Dit zijn de zogenaamde use cases prioriteren, informeren en optimaliseren. Ze zijn ontwikkeld om ondersteunend te zijn aan de beleidsdoelen Veiligheid, Klimaat en Doorstroming.

Op de wat langere termijn is de iVRI een intelligent kruispunt dat ‘praat’ met het  naderend verkeer en dit verkeer via internet en via verkeersinformatiediensten organiseert, te zien als stap in de richting van toekomstige zelfrijdende auto’s.

Bron: Goudappel Coffeng.

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

  • Significante stijging aantal snelwegongevallen Significante stijging aantal snelwegongevallen Het aantal ongevallen op snelwegen is in de periode 2013-2018 toegenomen van 17 duizend tot 38 duizend. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op snelwegen is in dezelfde... 14 oktober Marcel Slofstra
  • Vereniging Infra Ontwerp verzet de bakens Vereniging Infra Ontwerp verzet de bakens Wegontwerp is een specialisme binnen de verkeerskunde dat steeds meer in samenhang moet worden uitgevoerd om mede vorm te geven aan bredere maatschappelijke thema’s, zoals smart... 11 oktober Nettie Bakker
  • NVC 2019: Wegmarkering op fietspaden: Waarom, waar en hoe? NVC 2019: Wegmarkering op fietspaden: Waarom, waar en hoe? Er wordt steeds meer gefietst in Nederland. De fietspaden worden drukker bevolkt door een steeds gevarieerdere groep fietsers: denk bijvoorbeeld aan meer oudere fietsers op een... 11 oktober Bas Hendriksen, Verkeerskundige...

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.