Elf procent meer verkeersdoden in 2018

donderdag 18 april 2019 Marcel Slofstra 313x gelezen

In 2018 zijn 678 mensen omgekomen in het verkeer. Dat is een stijging van elf procent. Dit meldt het CBS. Er vielen vooral onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en scootmobielers meer dodelijke slachtoffers. In Noord-Brabant nam het aantal verkeersdoden toe van 98 in 2017 naar 150 in 2018. In 2018 vielen 678 verkeersdoden, 10,6 procent meer dan in 2017. Dat is de grootste toename sinds 1989. Aan de daling van het aantal verkeersdoden sinds de jaren zeventig is in 2014 een eind gekomen.


Vorig jaar kwamen 485 mannen en 193 vrouwen om in het verkeer. Zowel onder mannen als vrouwen nam het aantal verkeersdoden toe. In 2018 kwamen 233 inzittenden van een personenauto om het leven, 173 bestuurders en 60 passagiers. Hiernaast overleden bij een verkeersongeluk onder andere 228 fietsers (op een elektrische of een gewone fiets), 54 voetgangers, 44 bestuurders van een scootmobiel, 42 motorrijders en 38 brom- en snorfietsers.

 

 

Meer oudere auto-inzittenden slachtoffer

De helft (32 personen) van het hogere aantal verkeersdoden in 2018 bestond uit inzittenden van personenauto’s, het andere gedeelte uit fietsers (22) en scootmobielers (19). De stijging van het aantal overleden inzittenden van een personenauto vond vooral plaats onder ouderen vanaf 70 jaar. In deze leeftijdsgroep steeg het aantal verkeersdoden van 35 naar 66. Ook onder jongeren van 15 tot 25 jaar nam het aantal verkeersdoden toe, van 34 naar 52.

 

Fietsers
Het aantal fietsers dat is omgekomen in het verkeer is met 10 procent gestegen, van 206 in 2017 naar 228 in 2018. Onder fietsers was er in 2018 nagenoeg geen toename van het aantal verkeersdoden onder ouderen (60-plus), maar juist onder personen van 50 tot 60 jaar. Het aantal verkeersdoden onder gebruikers van een scootmobiel is toegenomen van 25 in 2017 naar 44 in 2018 en is weer op het niveau van 2015 en 2016. Een derde van alle dodelijke slachtoffers in het verkeer kwam om het leven door een aanrijding met een personenauto of bestelauto, bijna 14 procent door een vrachtwagen of bus, en 21 procent door een botsing met een boom of een ander vast voorwerp. Ruim 22 procent van alle verkeersdoden was niet betrokken bij een botsing. Van hen was ruim de helft fietser of gebruiker van een scootmobiel.

 

 

Fiets grootste risico voor oudere, auto voor jongere

Bijna de helft van de 50-plussers die omkwamen in het verkeer in 2018 was als fietser betrokken bij een ongeval. Van alle fietsdoden was twee derde tussen de 50 en 85 jaar. Onder 18- tot 25-jarigen is 68 procent van de dodelijke verkeersslachtoffers als inzittende omgekomen bij een auto-ongeval. Ook bij de 25- tot 50-jarigen waren de meeste verkeersdoden inzittende van een personenauto. Het algemene beeld is daarmee dat oudere verkeersslachtoffers (50-plus) relatief vaak een fietsongeval hadden, terwijl jongere slachtoffers (jonger dan 50 jaar) voornamelijk bij auto-ongevallen te betreuren waren.

 

 

Helft meer verkeersdoden in Noord-Brabant

In Noord-Brabant is het aantal verkeersdoden sterk gestegen. In 2018 vielen daar 150 verkeersdoden, tegen 98 in 2017. In Zuid-Holland, na Noord-Brabant de provincie met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers, vielen 100 verkeersdoden. In Flevoland, Zeeland en de noordelijke provincies vielen de minste verkeersdoden.
Noord-Brabant heeft het meest uitgebreide wegennet van alle provincies (bijna 23 duizend km), gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland.

 

Meeste slachtoffers per autokilometer in Drenthe

In Noord-Brabant en Gelderland vielen in 2018 de meeste slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s, ruim 40 procent. In Noord-Brabant is het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s bijna verdubbeld, van 31 in 2017 naar 58 in 2018. In Flevoland en Zeeland was het aantal dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s het laagst. Dit beeld verandert als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. Het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s per autokilometer is het hoogst in Drenthe en Noord-Brabant, en het laagst in Zuid-Holland en Utrecht.

 

Grootste toename sinds 1989

De toename is de sterkste sinds 1989. Veilig Verkeer Nederland (VVN) spreekt in het AD van "‘een forse dreun voor de verkeersveiligheid".

Gedeputeerde Christophe van der Maat  (Noord-Brabant, Mobiliteit), in dezelfde krant: "Bij het horen van het getal 150 schieten alle treurige verhalen van de slachtoffers door mij heen. Ik baal enorm, hier word je verdrietig van, zeker als je bedenkt wat wij aan verkeersveiligheid doen."

 

SWOV

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om naar nul verkeersslachtoffers te gaan in 2050. Om deze ambitie, ook opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, te realiseren, zijn er forse maatregelen nodig. SWOV becijferde eerder dit jaar dat hiervoor investeringen nodig zouden zijn van zo’n 15 miljard euro tot 2050.
SWOV is bezig met een dieptestudie naar de oorzaak van ongevallen in dertig-kilometer-gebieden.

 

Betere registratie
Het niveau van de politieregistraties in 2018 in STAR is wederom is. Het aantal correct ingevulde registraties lag in 2018 op 97 procent. In 2017 was dit nog 89 procent. De werkwijze waarmee de controle op verkeersdoden wordt uitgevoerd is verbeterd. De cijfers uit de registratie worden daarnaast voortaan ook in september (lopende jaar) en januari (vorige jaar) in conceptversie gepubliceerd. 


 

Bron:
CBS: Meer verkeersdoden in 2018

SWOV
 

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.