CE Delft: Baseer energiebelasting op CO2

vrijdag 7 juni 2019 Nettie Bakker 64x gelezen

Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijv. groengas) en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijv. door isolatie, groengas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen. Zo’n belasting zorgt ervoor dat per wijk de goedkoopste en meest voor hand liggende optie gerealiseerd kan worden. Dat concludeert CE Delft in de studie ‘Opties voor een CO2-afhankelijke energiebelasting’, uitgevoerd voor GasTerra.

De prijs van aardgas en fossiel opgewekte elektriciteit stijgt voor de energieconsument door een CO2-afhankelijke energiebelasting. Inkomenseffecten kunnen gerepareerd worden met de extra opbrengsten van de CO2–afhankelijke energiebelasting.

 

Nu is groengas nog 2,5 tot 6 keer zo duur als aardgas en wordt SDE+ subsidie (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) toegekend om het prijsverschil te compenseren. Een CO2–afhankelijke belasting is doelmatiger dan een subsidie, doordat de energieconsument minder kwijt is in vergelijking met de situatie van een ‘platte energiebelasting’ in combinatie met de ODE-heffing (Opslag duurzame energie). Uit onderzoek in het buitenland concluderen de onderzoekers dat er twee manieren zijn om een CO2–afhankelijke energiebelasting te implementeren, via bronbelasting of eindgebruikersheffing.

 

Actualisering groengas emissiecijfers

Voor de uitwerking van een CO2 –afhankelijke energiebelasting is inzicht nodig in de CO2 –emissiecijfers voor verschillende brandstoffen. CE Delft heeft voor Groen Gas Nederland een actualisering van de CO2-kentallen voor productieroutes voor groen gas en bio-LNG uitgevoerd. Bestaande en veelgebruikte overzichten van CO2-kentallen, zoals www.CO2-emissiefactoren.nl, hanteren verouderde ketenwaardes voor CO2-emissies. De hedendaagse praktijk voor groengas is fundamenteel anders, zowel wat betreft vergistingsprocessen als wat betreft nieuwe processen zoals vergassing. Deze studie geeft weer een compleet en actueel beeld.

 

De emissiereductie van vergistingsketens varieert van 50 tot 80 procent, afhankelijk van feedstock en toepassing en kan uitgroeien tot een range van 90 tot 136 procent. De emissiereductie van vergassingsketens varieert van 75 tot 97 procent en kan uitgroeien tot een range van 121 tot 160 procent. Door de actualisering van deze CO2-kengetallen zijn er betere, onafhankelijke gegevens beschikbaar voor groene gassen.

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.