Waardering staatssecretaris voor de samenwerking noorderlijke overheden en OV Bureau

dinsdag 4 december 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 52x gelezen

Gisteren vierde Publiek Vervoer Groningen Drenthe in het bijzijn van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven de samenwerking van alle 32 gemeenten in Groningen en Drenthe, de provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van hubtaxi’s, buurtbussen, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Tijdens een symposium hebben de overheden hun ambitie onderstreept om te zorgen voor een betere koppeling van publiek en openbaar vervoer.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (IenW) sprak tijdens het symposium haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de wijze waarop zij de reiziger centraal stellen: De schaal waar op het is aangepakt en u gedurfd heeft het op een andere manier te doen, is echt uniek en daar mag u hartstikke trots op zijn.”

Schoner vervoer in Nederland
De staatssecretaris maakt zich, net als Publiek Vervoer Groningen Drenthe,  sterk voor een schoner vervoer in Nederland. “Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe de aanbesteding van publiek vervoer in Groningen en Drenthe is benut om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Niet door als overheid voor te schrijven, maar door de markt uit te dagen met oplossingen te komen. De lessen die u hier heeft geleerd zijn een inspiratie voor heel veel andere plekken in Nederland. Daar wil ik u alvast heel erg hartelijk voor bedanken.”

Afscheid voorzitter Harald Bouman
Tijdens het symposium nam Harald Bouman afscheid als voorzitter van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Hij wordt burgemeester in de gemeente Noordoostpolder. Bouman stond aan de wieg van Publiek Vervoer Groningen Drenthe: “Voor de toekomst van publiek vervoer was het van groot belang verder te kijken dan de eigen gemeente- en zelfs provinciegrenzen. We zijn er van overtuigd dat dit de beste manier is om de service aan de reiziger te verbeteren. We hebben nu de basis voor de toekomst gelegd, maar we zijn er nog lang niet. We moeten ons vervoersnetwerk, net als de dienstverlening naar de reiziger, blijven verbeteren en doorontwikkelen.”

Bouman droeg de voorzittershamer over aan Raymond Wanders, wethouder bij de gemeente Emmen en vicevoorzitter van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Krachten bundelen
De gemeenten en provincies hebben, samen met het OV bureau Groningen Drenthe, de krachten gebundeld om publiek vervoer in de toekomst betaalbaar te houden, duurzamer te maken en de service aan de reizigers verder te verbeteren. Deze omvangrijke samenwerking is uniek in Nederland en vormde de basis voor de grootste Nederlandse aanbesteding op het gebied van publiek vervoer. Alle betrokken overheden hebben inmiddels een bestuursconvenant ondertekend. Tijdens het symposium zetten Harald Bouman, voorzitter van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe en Jan Bos, directeur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe symbolisch hun handtekening onder het convenant.

Samenwerkingsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de samenwerkingsorganisatie van en het kenniscentrum voor gemeenten op gebied van publiek vervoer. De organisatie verzorgt het contractbeheer voor de overheden, het relatiebeheer met de vervoerders en beheert het gezamenlijke klachtenloket.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.