Ook op het NVC: Inspirerende kennissessies (1)

maandag 15 oktober 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 56x gelezen

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres worden traditiegetrouw een aantal kennissessies geprogrammeerd waarvoor een paper is ingediend. Deze sessies duren 30 minuten. U kunt onder meer kiezen voor onderstaande sessies. Bekijk op www.nationaalverkeerskundecongres.nl het volledige programma.

Wat kan verkeersmanagement bijdragen aan de verkeersveiligheid?
Henk Taale, Rijkswaterstaat en TU Delft / Isabel Wilmink, TNO

De verkeersveiligheid gaat een ongewenste kant op. Eén van de opties is de inzet van verkeersmanagement. Nieuw onderzoek laat zien dat dat de relatie tussen verkeersmanagement en verkeersveiligheid niet zomaar gelegd wordt. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk expliciete doelstellingen met betrekking tot de verkeersveiligheid geformuleerd worden.

Stad, durf te sturen
Martien Das, Sanne Kalshoven, Rijkswaterstaat

Hoe lager het autobezit, hoe levendiger de stad. Een verschuiving van autobezit naar autodelen biedt de kans om groei in goede banen te leiden en steden op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar te houden. De afgelopen jaren zijn in de Green Deal Autodelen en in de City Deal Elektrische deelmobiliteit ervaringen opgedaan die breder toegepast kunnen worden om zo de transities richting autodelen en elektrisch rijden te versnellen.

Op weg naar een sluitende publieke registratie van wegennetwerken
Alex Mink, Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur / Eric van der Ster, Rijkswaterstaat

Een proeve van een concept om publieke data over infrastructuur optimaal te bundelen en te ontsluiten. Rijkswaterstaat verzamelt landelijk topologische data over wegvakken en knooppunten via het (sinds 2011 open databestand) Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het aanleveren van data gebeurt door gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, maar veel datastromen worden versnipperd geregistreerd. Er worden voorzetten gedaan voor een doorontwikkeling van het NWB.

U kunt zich aanmelden voor het (précongres) Nationaal verkeerskundecongres ( précongres en/of congres) op 1 november in ’s Hertogenbosch via www.nationaalverkeerskundecongres.nl/inschrijven

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.