Monitor Verkeersveiligheid: Effectieve maatregelen noodzakelijk

donderdag 6 december 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 118x gelezen

In 2017 vielen er in het Nederlandse verkeer 613 doden en 20.800 ernstig gewonden. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het noodzakelijk dat er effectieve maatregelen worden genomen, met speciale aandacht voor fietsers, scootmobielrijders , 80-plussers en de onveiligheid op 30- en 60 km/uur-wegen. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2018 van SWOV.  

Het gaat niet langer goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Over de laatste tien jaar daalde het aantal verkeersdoden met gemiddeld 2,2 procent per jaar, maar de laatste jaren stagneert de daling. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9 procent per jaar toe. Gezien deze recente ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat de doelstellingen van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 gehaald worden. 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SWOV stelt dat met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), dat minister Van Nieuwenhuizen op 6 december presenteert, de eerste stappen worden gezet om het ongunstige tij te keren. De komende jaren wordt het zaak om door te pakken en met effectieve maatregelen het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Dataverzameling
Betrouwbare ongevallengegevens blijven onmisbaar voor het verbeteren van het verkeersveiligheidsbeleid. Om te leren en het verkeerssysteem te kunnen innoveren zou het goed zijn om elk verkeersongeval met dodelijke afloop systematisch en diepgaand te onderzoeken.

Gegevens ontbreken
Voor een risicogestuurde aanpak, die centraal staat in het SPV, zijn daarnaast verkeersveiligheidsindicatoren van belang als aanvulling op ongevallengegevens. Op dit moment ontbreken voor de meeste risico's echter nog de gegevens om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren.

Lees ook: Kabinet pakt lokale verkeersveiligheid aan


Bekijk het filmpje over de Monitor Verkeersveiligheid:

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.