Instrumenten voor participerende rol ministerie IenW

maandag 3 september 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 56x gelezen

Bij maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit zijn burgers, bedrijven en andere overheden tegenwoordig directer betrokken. Dat vraagt om een andere, participerende, rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft, na een verkenning, vier nieuwe overheidsinstrumenten aan die het Rijk kan toepassen voor het mobiliteitsbeleid: doelregulering, fondsvorming, Integrale Mobiliteits Management Architectuur (IMMA) en de Right to Challenge.

Participerende overheid

Als referentie gebruikte het KiM hiervoor het overzicht van mogelijke overheidsinstrumenten van SEO Economisch Onderzoek uit 2007. Ook keek het KiM naar de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), die de ontwikkeling van de participerende overheid als antwoord ziet op de grotere betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere overheden bij maatschappelijke vraagstukken.
 

Betrekken en samenwerken

In de relatie tot burgers, andere overheden en bedrijven signaleert het KiM bij mobiliteitsbeleid drie opgaven: het betrekken van burgers (vooral bij gewenste gedragsverandering), samenwerken met andere overheden en omgang met het bedrijfsleven bij innovaties.
 

Vernieuw(en)de beleidsinstrumenten

De rol van de participerende overheid vraagt mogelijk om een uitgebreider instrumentarium dan bij de traditionele overheidsrollen, die vooral sturend en regisserend zijn (top-down). Het KiM zocht naar overheidsinstrumenten die aansluiten bij de nieuwe rol van participerende overheid. De inventarisatie van het KiM levert een aantal vernieuwde en ook vernieuwende overheidsinstrumenten op.

Deze staan beschreven in de publicatie ‘Nieuwe tijden, nieuwe overheidsinstrumenten?’.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.