Instrumenten voor participerende rol ministerie IenW

maandag 3 september 2018 Jan Willem Kerssies 44x gelezen

Bij maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit zijn burgers, bedrijven en andere overheden tegenwoordig directer betrokken. Dat vraagt om een andere, participerende, rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft, na een verkenning, vier nieuwe overheidsinstrumenten aan die het Rijk kan toepassen voor het mobiliteitsbeleid: doelregulering, fondsvorming, Integrale Mobiliteits Management Architectuur (IMMA) en de Right to Challenge.

Participerende overheid

Als referentie gebruikte het KiM hiervoor het overzicht van mogelijke overheidsinstrumenten van SEO Economisch Onderzoek uit 2007. Ook keek het KiM naar de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), die de ontwikkeling van de participerende overheid als antwoord ziet op de grotere betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere overheden bij maatschappelijke vraagstukken.
 

Betrekken en samenwerken

In de relatie tot burgers, andere overheden en bedrijven signaleert het KiM bij mobiliteitsbeleid drie opgaven: het betrekken van burgers (vooral bij gewenste gedragsverandering), samenwerken met andere overheden en omgang met het bedrijfsleven bij innovaties.
 

Vernieuw(en)de beleidsinstrumenten

De rol van de participerende overheid vraagt mogelijk om een uitgebreider instrumentarium dan bij de traditionele overheidsrollen, die vooral sturend en regisserend zijn (top-down). Het KiM zocht naar overheidsinstrumenten die aansluiten bij de nieuwe rol van participerende overheid. De inventarisatie van het KiM levert een aantal vernieuwde en ook vernieuwende overheidsinstrumenten op.

Deze staan beschreven in de publicatie ‘Nieuwe tijden, nieuwe overheidsinstrumenten?’.

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.