Grootschalig onderzoek naar stedelijke mobiliteit

maandag 1 oktober 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 202x gelezen

Het project Urban Mobility Observatory (UMO) krijgt een bedrag van € 1.950.000 uit het programma NWO-groot. De bijdrage is bedoeld voor de bouw van grote ondersteunende wetenschappelijke faciliteiten. UMO gaat uitgebreid en langdurig data verzamelen over mobiliteit in Nederlandse steden. 

Het ‘Urban Mobility Observatory’ (UMO) is een uitgebreid systeem van sensoren en ICT-infrastructuur om mobiliteit en verplaatsingsgedrag te kunnen observeren en data uit verschillende typen metingen (camera’s, mobiele telefoon, enquêtes) te kunnen combineren.

In UMO worden straks allerlei soorten verkeers-, transport- en mobiliteitsdata verzameld, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor onderzoek naar mobiliteit en transport in verstedelijkte regio’s. ‘Dit is urgent, want het begrijpen en managen van de snelle ontwikkelingen op transportgebied in die gebieden, vraagt nieuwe observaties’, zegt hoofdaanvrager dr.ir. Winnie Daamen van de TU Delft.

Baanbrekend onderzoek verkeer en mobiliteit
Het toegekende bedrag van 1,95 miljoen euro (voor een looptijd van vijf jaar) wordt door de acht deelnemende partijen aangevuld tot 3,25 miljoen euro. ‘We zijn erg blij met deze uitgebreide samenwerking’, vervolgt Daamen. ‘Het grote aantal partners en de omvangrijke eigen bijdragen laten de wil zien om samen te werken. We kunnen hiermee allerlei onderzoekers met verschillende invalshoeken verbinden. UMO maakt baanbrekend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit mogelijk. Onderzoekers kunnen plannen indienen voor het verzamelen van nieuwe data. Daarnaast gaan we werken met al bestaande data (ook afkomstig van externe partijen). Het goed filteren van die data is daarbij bijvoorbeeld een belangrijke taak.’

Sensoren en data
Het sensornetwerk van UMO bevat straks instrumenten om continu real life situaties in zes regio’s te monitoren (met onder andere camera’s, radars, LIDARs, BT/Wi-Fi trackers en mobiele apps). Er is tevens een bewegend sensornetwerk via voertuigen en verplaatsbare apparatuur voor aanvullende observaties.

Bepaalde data over reisgedrag en reisvoorkeuren worden vergaard via bijvoorbeeld crowd sourcing (een panel) en social media. Men verzamelt continu data van een representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking. ‘Hiervoor gaan we bijvoorbeeld over meerdere jaren dezelfde mensen volgen en zien hoe hun mobiliteit’s en verplaatsingsgedrag verandert.’

Perfecte locatie
De Delftse campus wordt een van de onderzoeksterreinen. ‘Nederland is sowieso de perfecte locatie voor UMO’, zegt Daamen. ‘Het is immers een van de dichtstbevolkte verstedelijkte landen ter wereld, met zware bereikbaarheidsproblemen en hoge milieudruk door vervoer. Daarnaast heeft ons land een sterke traditie in samenwerking in onderzoek en een uitstekende internationale reputatie op het gebied van transportonderzoek.’

De data die UMO vergaart worden zo veel mogelijk publiekelijk toegankelijk, uiteraard wel met voorzieningen om zaken als privacy te waarborgen.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.