Gezamenlijke overheden richten vizier op smart mobility

maandag 8 oktober 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 107x gelezen

Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus.

Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact. Rijk, provincies, metropool- en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van ons land slaan de handen ineen om slimme oplossingen een stevige plek te geven in hun mobiliteitsplannen.

Eenvoudiger en efficiënter
Het gaat bijvoorbeeld om het eenvoudiger kunnen delen van vervoermiddelen, het efficiënter combineren van logistieke transporten, het kiezen voor routes die slim inspelen op actuele omstandigheden en het veiliger maken van verkeer door real-time informatie en ondersteuning. Nieuwe mogelijkheden die kansen bieden om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, mobiliteit te verduurzamen en het leven en werken in zowel de steden als het buitengebied voor iedereen leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.

 

Toepassing in de praktijk

In de afgelopen jaren is er al veel ervaring opgedaan in Nederland, veelal in regionale proefprojecten. De overheden willen nu een volgende stap zetten: van testen naar grootschalige toepassing in de praktijk. Wat nu al beschikbaar is en werkt, moet landelijk worden gebruikt. In de komende tijd zullen steeds vaker nieuwe mogelijkheden op een veilige manier worden geïntroduceerd.  Bij deze ontwikkeling zullen de overheden meer gezamenlijk optrekken, en uitgaan van de kracht van elke regio en de behoefte van reiziger en weggebruiker.

 

Als één overheid werken

Overheden willen meer dan voorheen ‘als één overheid’ werken en vanuit een gezamenlijke aanpak opereren richting innovatieve marktpartijen en de samenleving. Zo willen zij bijvoorbeeld samen hun infrastructuur toekomstbestendig maken. Dat betekent dat onder andere alle wegen ‘digitaal op orde’ zijn, zodat slimme mobiliteitsdiensten zoals navigatiesystemen - maar in de toekomst ook zelfrijdende auto’s - de verkeerssituatie en geldende wetgeving begrijpen. Daarbij is een landelijke aanpak een vereiste, zodat oplossingen in de ene stad of provincie ook in de andere zijn toe te passen. Dat stelt eisen aan levering van data, aan datakwaliteit en aan gezamenlijke standaarden.

Veiligheid
Bij de ontwikkeling gaat de aandacht ook nadrukkelijk uit naar randvoorwaarden op het gebied van cybersecurity en privacy. Dat is een basisvereiste. Overheden werken in deze ontwikkelingen nauw samen met andere partijen. Tijdens de Innovation Expo riepen de aanwezige bestuurders medeoverheden, marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dan ook nadrukkelijk op om samen tot een verdere uitwerking te komen.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.