ANWB-analyse van 435 oorzaken fietsongevallen

vrijdag 8 juni 2018 Ton Hendriks, ANWB 240x gelezen

Wat was de toedracht van 13.419 ernstig gewonde fietsslachtoffers in 2016? Dat zou je willen weten om effectief verkeersbeleid uit te voeren. Ondanks een steeds betere ongevalsregistratie is er nog veel onduidelijk over oorzaken van fietsongevallen. De ANWB wil nu al meer inzicht hebben en vroeg leden naar persoonlijke ervaringen met fietsongevallen. 435 mensen meldden zich met hun verhaal. Een samenvatting van de reacties.

De ANWB benadrukt dat het onderzoek niet representatief is. De getallen die worden genoemd hebben geen absolute waarde, maar bieden een indicatie over hoe verschillende ongevalsoorzaken en aspecten zich tot elkaar verhouden. Uit de analyse blijkt dat ongevallen worden veroorzaakt door: infrastructuur (218), gedrag (94), technische gebreken aan de fiets (80), de elektrische fiets en overige zaken.

 

De meeste ongevallen als gevolg van gebreken in de infrastructuur betroffen de verharding (114). Fietsers vielen door oneffenheid als gevolg van boomwortels, verzakkingen of ongelijke tegels. Ook stroefheid van het wegdek werd genoemd. Daarnaast was gladheid de oorzaak; variërend van natte bladeren tot tramrails. 52 gewonden noemden een paaltje als ongevalsoorzaak. Soms zagen fietsers een paaltje niet of ontnamen voorgangers het zicht erop. Randen (62) waren niet goed te zien (onvoldoende kleurverschil, bladeren of slechte verlichting in tunneltjes), dan wel werd de hoogte verkeerd ingeschat. Ook werden  fietspaden genoemd die niet waren berekend op twee richtingen, of kruispunten waarbij het autoverkeer niet rekende op fietsers van rechts.  

 

Gedrag 
Bij de ongevallen als gevolg van gedrag werden onder meer de volgende situaties genoemd: onderschatten van de eigen snelheid en afleiding. Ook werd last van andere (groepen) fietsers genoemd. Bovendien waren situaties waarbij fietsers moesten uitwijken voor fietsers die ‘in een andere wereld leefden’, doordat ze met hun smartphone bezig waren.

 

Technische mankementen en elektrische fiets
Als technische oorzaak van 80 ongevallen werd vooral de verwisseling van voor- en achterrem genoemd. Daarnaast schatten mensen op een elektrische fiets de snelheid te laag in, met name in bochten.

 

Overige oorzaken
‘Overige oorzaken’ waren onder meer: spookrijdende fietsers, loslopende honden, voorwerpen op de weg en beplanting die het zicht beperkte.

 

STAR
De ANWB noemt het STAR-initiatief (smart Traffic Accident Reporting) ofwel het melden van ongevallen via een app als middel voor het beter verzamelen van ongevalsmeldingen. Die kunnen leiden tot een goede ongevalsanalyse en het opzetten van een effectief verkeersveiligheidsbeleid.

 

Het oorspronkelijke artikel uit Verkeersrecht 4/2018 leest u hier.

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.