Nieuwe spoorplannen moeten zorgen voor minder kosten en hinder

vrijdag 30 juni 2017 Guus Puylaert 73x gelezen

ProRail, aannemers, vervoerders, decentrale overheden en reizigersorganisaties hebben en plan opgesteld voor het beheer en onderhoud van het spoor. Hierin staat dat spoorwerkzaamheden de komende jaren tegen lagere kosten en met minder hinder voor reizigers en verladers gepland en uitgevoerd worden. Dit plan is door staatssecretaris Dijksma op 30 juni naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit is belangrijk met het oog op het eerder aangekondigde potentiele tekort van 475 miljoen euro op het budget dat ProRail krijgt voor beheer en onderhoud. Dit tekort dreigt op de lange termijn te ontstaan als er niets zou veranderen aan de werkwijze.

Kostenbesparingen
Doordat ProRail spoorstaven vanaf 2019 anders gaat slijpen, worden minder defecten aan vooral wissels verwacht. Dit levert een besparing van 35 miljoen euro op. Een andere besparende maatregel die al op korte termijn kan worden doorgevoerd, is het bevorderen van meer concurrentie tussen leveranciers.

Meer vooruit plannen
Om hinder en kosten te verminderen, gaat ProRail werkzaamheden langer vooruitplannen: 5 tot 10 jaar, in plaats van het huidige maximum van 3 jaar. Daardoor wordt beter voorspelbaar welke werkzaamheden wanneer nodig zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld ook grote hoeveelheden dezelfde klussen op één traject tegelijkertijd en daardoor sneller worden uitgevoerd, waardoor het spoor minder vaak voor kortere periodes buiten dienst hoeft te worden genomen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.