NEN updatet norm voor veiligheidseisen VRI’s

vrijdag 8 september 2017 Guus Puylaert 126x gelezen

NEN 3384 ‘Verkeersregelinstallaties – Aanvullende eisen’ is op 7 september gepubliceerd. Het betreft een herziening van de norm uit 2003. Samen met de drie Europese documenten NEN-EN 12675, 50556 en 50293 vormt dit de nieuwe norm voor elektrische verkeersregelinstallaties (VRI’s).

De norm is van toepassing op verkeersregelinstallaties, die verkeerslichten als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) bedienen, overeenkomstig wettelijke voorschriften.

Wijzigingen
NEN 3384 bevat verkeersregeltechnische, elektrische en mechanische eisen en beproevingsmethoden voor verkeersregelinstallaties, die niet vallen onder het toepassingsgebied van bovengenoemde normen.

Ook zijn naast verschillende klassen uit de Europese normen, ook klassen voor het toepassen van ‘intergroen’ gespecificeerd in de NEN-norm. Intergroen betekent dat tijdens een negatieve ontruimingstijd, een signaalgroep al groen mag worden als de conflicterende signaalgroep nog geel is.

De weggebruiker ervaart dit, omdat bijvoorbeeld tegemoetkomend verkeer eerder gaat rijden. In Nederland is de wens ontstaan om hiervan gebruik te kunnen maken bij het regelen van verkeer.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.