Nationale Intentieverklaring Fietsdata getekend op NFC

donderdag 21 juni 2018 Redactie 0 reacties 286x gelezen

Via een live-WhatsApp-chat ondertekenenden de initiatiefnemers op 21 juni de Nationale Intentieverklaring Fietsdata tijdens het Nationaal Fietscongres in het Hulstkampgebouw aan de Maas in Rotterdam. De initiatiefnemers zijn: Tour de Force, NDOV, SHPV, NDW, CROW en MOGIN.

 

Naast de initiatiefnemers is al een schil van steunbetuigende partijen geformeerd.

Naast de initiatiefnemers is al een schil van steunbetuigende partijen geformeerd.

Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel, zeggen de initiatiefnemers. Alleen met goede data over fietsgebruik is de nationale ambitie, in 2020 20 procent meer fietskilometers, te realiseren. Het Nationaal Fietscongres 2018 werd gekozen als podium voor de ondertekening van de Nationale Fietsdata 2018.  

 

Met deze intentieverklaring gaan de initiatiefnemers en de eerste aangesloten partijen samenwerken om fietsdata breder beschikbaar te krijgen. Fietsdata kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het stelt fietsers bijvoorbeeld in staat om een huurfiets of een plek in het snel toenemend aantal stallingen te vinden, mee te doen aan een stimuleringsactie maar ook om via de app groen te krijgen bij verkeerslichten.  

 

In de Nationale Intentieverklaring Fietsdata worden afspraken gemaakt over het sneller en beter beschikbaar krijgen van fietsdata. Nu zijn deze data vaak versnipperd en niet in standaard formats beschikbaar.

 

Databeheer

De Intentieverklaring moet nog dit jaar leiden tot duidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het beheer van verschillende typen fietsdata. De Intentieverklaring krijgt brede ondersteuning van onderzoeksbureaus en op data gebaseerde diensten. 

 

Betere diensten én beter beleid

Fietsdata worden steeds belangrijker voor marktpartijen om fietsers betere diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld via de app, zoals ze dat al veel langer voor automobilisten doen. De fiets staat hier nog op achterstand. Ook om fiets als een volwaardig vervoermiddel in de verkeersmodellen te kunnen gebruiken, is data over fietsgebruik onontbeerlijk. Beter toegankelijke fietsdata stelt overheden in staat om het effect van maatregelen vast te stellen en om beter in te spelen op de groei van het fietsverkeer.

 

Verbinding

De Intentieverklaring is gericht op beide toepassingen: marktpartijen in staat stellen om met data de fietser beter bedienen en de overheid in staat stellen beter beleid laten maken. Door beide toepassingen te combineren is fors te besparen op de kosten van inwinning. Het operationele gebruik van fietsdata stelt uiteraard andere eisen aan de data dan het beleidsmatig gebruik van fietsdata als het gaat om continue beschikbaarheid, security & privacy, enzovoort. Deze eisen krijgen in de uitwerking van de Intentieverklaring een centrale plaats.

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.