Nationaal verkeerskundecongres: 5 papers over ‘ITS’

donderdag 5 oktober 2017 Guus Puylaert 0 reacties 247x gelezen

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres (NVC), op 1 en 2 november in Zwolle, worden veertig papers gepresenteerd en/of gepubliceerd. Hieronder een samenvatting van vijf gepubliceerde papers die gaan over ITS. U kunt de paper downloaden, door op te titel te klikken.

Nieuwe evaluatiemethodiek voor in-car adviesdiensten: Effectanalyses op mesoniveau 
Auteurs: Michael van Egeraat (provincie Noord-Brabant), Marcel Schoenmakers (Bureau Onderweg), Jan-Willem van der Pas (DTV Consultants) en Pierre van Veggel (Van Veggel Mobiliteitsadvies)

Spookfilediensten, ontwikkeld in het project Spookfiles A58, zijn een mooi voorbeeld van nieuwe in-car adviesdiensten. Daarbij is een nieuwe analysemethodiek toegepast: effectanalyses op mesoniveau. De crux is dat wordt ingezoomd op de verkeersstroom rondom de file, op momenten dat het bereik wél voldoende hoog is. In deze bijdrage bespreken we aan de hand van de pilot en de Proof of Concept van de spookfilediensten hoe de analysemethodiek werkt.

Knelpuntenanalyses Noord-Brabant: een objectieve meetlat als basis voor regionale samenwerking 
Auteurs: Geert van der Heijden (Royal HaskoningDHV), Yvonne van Velthoven-Aarts en Gert Sanders (Provincie Noord-Brabant)

In de provincie Noord-Brabant worden sinds 2012 knelpuntenanalyses uitgevoerd om de verkeersafwikkeling op het regionale wegennet te beoordelen. Kern van de methodiek is het vergelijken van de data met de beleidsmatig vastgestelde grenswaarden (referentiekader) en de resultaten uit voorgaande analyses. Momenteel houden de Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s) de bestaande referentiekaders tegen het licht en worden de knelpuntenanalyses verder geprofessionaliseerd?

Kunnen wegkantsystemen al door in-carsystemen vervangen worden? 
Auteurs: Henk Taale (Rijkswaterstaat en TU Delft), Isabel Wilmink en Fieke Beemster (TNO)

Met de opkomst van in-carsystemen kunnen meer functies van wegkantsystemen in de auto gebracht worden. Dat is ook vanuit verkeerskundig oogpunt interessant om wegkantsystemen op korte termijn weg te halen. Dit is door middel van een challenge geanalyseerd. Geconcludeerd werd dat onder meer DRIP’s op korte termijn kunnen verdwijnen en dat daarna filestaartbeveiliging in-car gebracht kan worden.

Automatische voertuigen en implicaties voor de infrastructuur 
Auteurs: Peter Morsink, Natalia Groenewold (Royal HaskoningDHV) en Martijn Bruil (Provincie Gelderland)

Voor de doorontwikkeling van automatisch rijdende shuttles zijn er nog diverse onbeantwoorde vragen. Daartoe ontwikkelt Royal HaskoningDHV een checklist, die de inzichten geeft om kenmerken van de shuttle en de infrastructuur goed op elkaar af te stemmen. De auteurs willen de discussie aangaan over nut en noodzaak van een goede afstemming tussen kenmerken van automatische voertuigen en de infrastructuur.

Voorrangsplein lijkt groene basis voor zelfrijdende auto 
Auteur: Henk Tromp (MOVE Mobility)

Het voorrangsplein in het concept ‘Langzaam rijden gaat sneller’ is inmiddels ontdekt door zo’n tien procent van de gemeenten. Hiermee wordt bespaard op reistijd, emissies en ongevallen. Ook vergemakkelijkt het de introductie van zelfrijdende auto’s. Een officiële status heeft het voorrangsplein echter nog niet. Hierin kunnen stappen worden gezet en daarover wil de auteur graag in discussie.

Het NVC op 1 en 2 november
Klik hier voor een overzicht van alle (gepresenteerde en) gepubliceerde papers. Meer weten over het Nationaal verkeerskundecongres?

Bekijk het programma of reserveer alvast een plek.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.