Nationaal verkeerskundecongres: 5 papers over ‘de stad’

donderdag 5 oktober 2017 Guus Puylaert 0 reacties 221x gelezen

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres (NVC), op 1 en 2 november in Zwolle, worden veertig papers gepresenteerd en/of gepubliceerd. Hieronder een samenvatting van vijf gepubliceerde papers, die gaan over de stad. U kunt de paper downloaden, door op te titel te klikken.

Toepassingsmogelijkheden Fietsstraten 
Auteurs: Hans Godefrooij (DTV Consultants) eb Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad)

In 2016 heeft CROW-Fietsberaad een ‘discussienotitie fietsstraten’ gepresenteerd. In opdracht van CROW-Fietsberaad heeft DTV Consultants de voorlopige aanbevelingen voor wat betreft intensiteiten, rijbaanbreedtes en profielindelingen, in de praktijk getoetst. De resultaten hiervan leiden tot nieuwe aanbevelingen over de gewenste inrichting van fietsstraten en intensiteiten. Op basis hiervan worden de discussienotitie van Fietsberaad en de aanbevelingen daarin aangescherpt.

“Eerste klas op de Binnenstadsas”
Auteur: Erik Berghuis (NHL Hogeschool)

Dit is een afstudeerrapportage over een mogelijk alternatieve en toekomstvaste invulling van de Binnenstadsas in Utrecht: de ov-corridor van Utrecht Centraal Station naar Utrecht Science Park. De centraal vraag luidt: hoe kan de ov-corridor worden geüpgraded, zodat er in de toekomst geen bereikbaarheidsprobleem ontstaat? Dit is vooral een probleem vanwege de beperkte ruimte die er, vooral binnenstedelijk, beschikbaar is.

Twijfels aan de grondslagen van Duurzaam Veilig 
Auteurs: Max van Kelegom, Ruurd Groot en Mieke Groot (Verkeer-Zien)

Verkeer-Zien concludeert na vijf jaar onderzoek dat het tijd is om na te gaan of we met Duurzaam Veilig wel duurzaam op de goede weg zijn.  

De auteurs illustreren deze conclusie in vier hoofdstukken aan de hand van vier deelonderwerpen: de keuze voor het stelsel ging voorbij aan de in wezen complexe materie; snelheidsgedrag laat zich door een formeel inrichtingsstelsel niet zomaar beïnvloeden; omgevingselementen tot obstakels verklaren is een ongewenste ingreep; herkennend visueel waarnemen is ingewikkelder dan men aannam.

Verdwijnend verkeer – Wat willen we er mee?
Auteurs: Stefan Talen en Tanja Vonk (TNO) en Gerard Martens (Arane Adviseurs)

Gemeenten durven vaker ingrijpende keuzes te maken om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Maar mensen passen hun gedrag vaak anders aan dan verwacht, waardoor verwachtte knelpunten in verkeersmodellen worden overschat: in de praktijk blijkt verkeer soms ‘te verdwijnen’.  Dit fenomeen vormt voor de gemeentes vormt dit een drempel en uitdaging, Er is een vijftal behoeftes geconstateerd en in de discussie willen we achterhalen waar de behoefte nu echt ligt.

Discussiepaper: Walkonomics: de baten van investeren in lopen 
Auteurs: Martijn Lelieveld (Decisio), Annemieke Molster (Molster Stedenbouw) en Emile Oostenbrink (CROW)

Gemeenten investeren steeds meer in lopen. Daarmee groeit ook de behoefte aan het concreet maken van de baten en kosten van die investeringen. Echter: de kennis die daarvoor nodig is, is nog onvoldoende beschikbaar. Daarom willen Decisio, Molster Stedenbouw en CROW tijdens het NVC het gesprek aangaan met de aanwezigen over de vraag “Aan welk inzicht hebben gemeenten behoefte als het gaat om de baten van investeringen in lopen?”

Het NVC op 1 en 2 november
Klik hier voor een overzicht van alle (gepresenteerde en) gepubliceerde papers. Meer weten over het Nationaal verkeerskundecongres?

Bekijk het programma of reserveer alvast een plek.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.