Medior Beleidsadviseur - gemeente Amsterdam

maandag 13 maart 2017 266x gelezen

Bedrijf

gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Functieomschrijving

Gemeente Amsterdam zoekt voor Ruimte en Economie, Verkeer & Openbare Ruimte bij Kennis & Kaders een

Medior Beleidsadviseur

vaste baan, voor 32-36 uur per week

 

De functie

Als ervaren Medior Beleidsadviseur besteed je ongeveer de helft van je tijd aan het accounthouderschap, specifiek het accounthouderschap richting stadsdeel Centrum. Je functioneert als schakel in advies en communicatie tussen V&OR en het stadsdeel. Je bent het eerste aanspreekpunt binnen Verkeer & Openbare Ruimte voor dit stadsdeel en richting het Bestuur. Je bouwt en onderhoudt contacten met de collega’s van V&OR en van het stadsdeel. Je zorgt voor de verbinding tussen V&OR en het stadsdeel bij lopende projecten en nieuwe vragen, waarbij je onder meer op bestaande stedelijke beleidskaders en bestuurlijke prioriteiten toetst. Je werkt voor de andere helft aan het ontwikkelen, harmoniseren en vaststellen van (nieuwe) stedelijke kaders op het gebied van verkeer en openbare ruimte of als adviseur bij V&OR projecten.

Profiel kandidaat

Wij vragen

 • Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden “actief, open en integer” als basiswaarden;
 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met beleidsadvisering, in staat zijn om complexe problemen om te zetten in gerichte (beleids-)adviezen;
 • Sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Verkeerskundig inzicht is een pré.

 

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Inventiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Flexibel en stressbestendig;
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

 

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.266,- en maximaal € 4.740,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Aanvullende informatie

De organisatie

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.

Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

 

Verkeer & Openbare Ruimte

De RVE Verkeer & Openbare Ruimte draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:

 

 • Integrale stedelijke programmering en kaderstelling;
 • Gemeentebrede invoering van assetmanagement;
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.

 

De RVE Verkeer & Openbare Ruimte omvat 5 afdelingen, waaronder de afdeling Kennis en Kaders. De functie is gepositioneerd in deze afdeling in het team Lokaal. Dit team vormt de verbinding met de stadsdelen en zorgt voor een goede integrale advisering over projecten en programma’s.

Contact

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met teammanager Nico Bot, tel 0648137784.

 

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 maart 2017 via de sollicitatiebutton onder vermelding van Medior Beleidsadviseur - 17030060.

 

“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

 

qAcquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2017 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.