Martin Guit: Lopen in Rotterdam, op weg naar een 10

dinsdag 16 februari 2016 Nettie Bakker 324x gelezen

Martin Guit, senior adviseur mobiliteit bij de gemeente Rotterdam:

 

Uit de visie ‘City Lounge’ volgt een integraal verkeersplan mét voetgangers

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hoe maak je een stad aantrekkelijk voor voetgangers? Vraag het in Rotterdam en je hoort iets over ‘de stad op ooghoogte’, ‘plintenstrategie’ of ‘Popupparkjes tijdens Parking Day’. Termen die inmiddels gemeengoed zijn in het Rotterdamse voetgangersbeleid. Martin Guit, mobiliteitsadviseur bij de gemeente licht een en ander toe.

De stad ‘op ooghoogte’ is een mooie term, wat houdt dat in?
’Het betekent dat we de stad bekijken vanuit de voetganger. Dat doen we eigenlijk al sinds de ontwikkeling van het nieuwe Centraal Station. Toen is de hele OV-knoop opnieuw bekeken en werd de voetganger centraal gesteld. Nadien is die aandacht voor de voetganger versterkt door de stadsvisie ‘City Lounge’, een metafoor voor plezierig in de stad wonen en werken. Dan kom je uit op een mooie, aantrekkelijke stad die je wandelend, en fietsend waarneemt, op ooghoogte dus. In de auto zie je als bestuurder vooral het overige verkeer en rijd je aan veel zaken voorbij.’

Wat is de plintenstrategie?
‘De plintenstrategie gaat om de verbinding tussen ‘het gebouw’ en de voetgangersruimte. De gevels, met deuren en etalages, gelden daarbij als plint van de openbare ruimte op ooghoogte. Hoe geef je dat handen en voeten? Kijk naar de loopstromen en bekijk wat de voetganger dan tegenkomt. Hoe ziet die ruimte tussen plint en straat er uit? Is er veel leegstand? Hoe is het er ‘s avonds? Is er voldoende ruimte om te lopen? Kortom: is er voldoende mogelijkheid voor ontmoeting in een veilige, aangename ruimte.’

Wat zijn PopUp-Parkjes op Parking Day?
Parking Day komt uit Canada. De insteek is om op een speciale dag, spontaan iets te doen aan leegstand en aan een stenige stad. Op deze dag biedt de gemeente de mogelijkheid om een lege of onaantrekkelijke openbare ruimte, bijvoorbeeld een parkeerplaats, om te toveren tot een vrolijke, groene ontmoetingsruimte. Zet er een tafel neer en een plantenbak en maak de buitenruimte even mooi en praat met elkaar. Door Parking Day komen we er achter hoeveel parkeer- en openbare ruimte we op straatniveau in feite beschikbaar hebben voor andere toepassingen. In Rotterdam is nu echt wel het punt bereikt dat we voldoende parkeerruimte hebben in de grote parkeergarages.’

Wat is het belang van de voetganger voor een aantrekkelijke stad?
Dat belang is essentieel. We weten nu dat er op de Coolsingel zo’n 20.000 auto’s rijden, terwijl er zo’n 60.000 voetgangers oversteken op een drukke weekenddag. Dat zegt genoeg over de rol van de voetganger. Ondertussen heeft Rotterdam zich ontwikkeld tot een stad voor 30 miljoen winkelbezoekers per jaar. En vergeet niet, als je je auto parkeert, ben je daarna ook voetganger.’

Mede vanuit dat inzicht zijn we gestart met het voetgangersbeleid en hebben daarvoor onder meer de Deense architect Jan Gehll uitgenodigd. Hij heeft op dit gebied al veel tot stand gebracht, onder meer in New York, Kopenhagen en Melbourne. En als het daar lukt, dachten we, dan moet het in Rotterdam ook mogelijk zijn. Rotterdam heeft immers wel iets Amerikaans: een wederopbouwstad gebaseerd op de auto. En daarmee kom je direct op een essentiële keuze: kies je voor autovrij of autoluw? Wij kozen voor autoluw. De auto mag er rijden, maar rustig aan. En je kunt overal parkeren, bij CS, bij de Markthal.’

Wat is de rol van de planoloog en van de verkeerskundige?
‘Beide moeten samenwerken, maar ook met de econoom en de pandeigenaren. Ieder heeft specifieke kennis en dat moet je van elkaar accepteren. Als verkeerskundige denk je bijvoorbeeld aan de consequenties van minder parkeerruimte op straat. In Rotterdam werkt het tussen de planologen en verkeerskundigen heel goeden wordt het College integraal geadviseerd.

Wat ziet de Rotterdamse voetganger terug van deze samenwerking?
We presenteren binnenkort een integraal verkeersplan waarin de voetganger een belangrijk onderdeel is.. Hierin staan onder meer de volgende uitgangspunten voor een goede openbare ruimte voor voetgangers: een goede oversteekbaarheid, ontwerpen vanuit de voetganger en aantrekkelijke lange looproutes. Wat we hebben geleerd is dat OV-knoopunten vaak niet goed zijn aangesloten op de openbare ruimte, terwijl er hele grote voetgangersstromen vandaan komen die de stad in willen. Met zo’n blik kijken we nu ook naar vervoer over water om langere, aantrekkelijke looproutes te maken.’

Er is weinig studie naar voetgangers. Betekent dit dat je vooral zelf het wiel uitvindt?
‘Dat klopt en dat vangen we op door met collega’s te observeren en te tellen. Ook Jan Gehl merkte op dat je verkeerskundigen niet snel zult betrappen op observatie op straat. Maar hoe belangrijk is het wel niet?’

Ten slotte, waar staat Rotterdam nu op een schaal van 1-10?
‘Ik vind dat we al op een 6 tot  7 zitten. Het concept City Lounge is geland en bekend. We gaan nu op weg naar een 10.’

 


 

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.