Majorie Jans: 'Vervanging kan ook geld opleveren'

vrijdag 26 augustus 2016 246x gelezen

Majorie Jans, manager van De Bouwcampus: 'De opdracht is urgent, complex, maar kansrijk'
Majorie Jans, manager van De Bouwcampus

Majorie Jans, manager van De Bouwcampus

‘De vervangingsopgave wordt gigantisch. Het gaat naast ‘nat’ en ‘droog’, bijvoorbeeld ook om de ondergrond. Denk aan kilometers lange rioleringsstelsels die aan vervanging toe zijn. Als we nu niet slim voorsorteren gaan we één op één vervangen en zitten we er weer lange tijd aan vast.

Dus, als we voor de riolering de grond ingaan, laten we dan direct levensduursensoren plaatsen en kabels en leidingen leggen voor glasvezel of andere innovatieve toepassingen bovengronds.

Een inspirerend voorbeeld is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat en de energiesector (Alliander) rond het vervangen van sluizen. Naast het domweg schutten van vaartuigen, kijken zij of het wisselende waterpeil - net als getijdestromen - energie kan opleveren. Dan kost vervanging niet alleen geld, maar levert het ook (structureel) geld op.

Om die kansen te benutten, moet je dus ver voor de aanbestedingsfase, in de pre-competitieve sfeer met meerdere disciplines naar een groter netwerkplaatje kijken. Wij nemen daartoe het initiatief en brengen, als een makelaar, partijen bij elkaar om samen innovatiekracht te creëren; binnen ketens en cross-sectoraal.

We hebben daarbij oog voor verschillende barrières en belangen, zoals tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers of verschillen in scope: lange termijn (beheer) en korte termijn (werkopdracht). De technische innovatiekracht zit in de maakindustrie. Dus brengen we die partijen samen. Zij denken in producten, bouwers denken in werk.

Kortom: de opdracht is urgent, complex, maar kansrijk.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.