Maatwerk voor de N236 in provincie Noord-Holland

Op de schop vanwege verkeersonveiligheid

zaterdag 16 maart 2013 Verkeerskunde 2/2013 248x gelezen

De N236 die grofweg van Amsterdam Zuidoost naar Hilversum loopt gaat vanwege de verkeersveiligheid op de schop. Met weinig ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden is maatwerk noodzakelijk.

Verbreed fietspad is opgewaardeerd tot een minimale parallelweg waar alleen bewoners en fietsers gebruik van maken bij het bedrijventerrein Boomgaard langs de N236

Verbreed fietspad is opgewaardeerd tot een minimale parallelweg waar alleen bewoners en fietsers gebruik van maken bij het bedrijventerrein Boomgaard langs de N236 (Copyright: provincie Noord-Holland)

‘De verkeersonveiligheid heeft op deze weg meerdere oorzaken’, vertelt John van Everdingen, beleidsmedewerker verkeer van de provincie Noord-Holland: ‘De rijbaan is te smal waardoor het gemotoriseerde verkeer te dicht op de as rijdt en te snel in de berm belandt bij uitwijkmanoeuvres. Ook zijn er enkele scherpe bochten die door sommige weggebruikers verkeerd worden ingeschat en vele in- en uitritten waardoor conflicten ontstaan tussen afslaand verkeer en gebruikers van het fietspad.’

 

Volgens de inrichtingseisen voor een gebiedsontsluitingsweg zou de weg onder andere ingericht moeten worden met fysiek gescheiden rijrichtingen, een parallelstructuur en ongelijkvloerse kruisingen voor overstekende fietsers en voetgangers. Een onmogelijke opgave omdat de herinrichting grotendeels binnen de bestaand eigendoms- en beheergrenzen moest plaatsvinden.

 

De oplossing kwam door per wegvak en per kruispunt de problemen en mogelijke verbeteringen te bekijken. Van Everdingen: ‘Door de problemen te beschrijven ontstond er een beeld voor een mogelijke oplossing’. Een voorbeeld daarvan is om bij een concentratie van uitritten het fietspad te verbreden en op te waarderen tot een minimale parallelweg waar alleen de bewoners en fietsers gebruik van maken. Op een deel van de N236 is dat al toegepast. De keerzijde is hier wel dat fietsers de weg delen met gemotoriseerd verkeer. Van Everdingen: ‘Aangezien het gaat om heel weinig verkeer durven we dat hier aan.’

 

2 meter in plaats van 4,50 meter

Een ander punt is de bermruimte tussen rijbaan en fietspad. Op sommige plekken is die niet meer dan 1 meter 30 breed, terwijl dat volgens de richtlijnen 4 meter 50 moet zijn. Van Everdingen: ‘In de nieuwe situatie wordt de tussenberm 2 meter. Volgens de richtlijnen zou je dan afschermingsmaatregelen moeten aanbrengen.

 

Omdat we niet de gehele weg in de geleiderail willen zetten, schatten we per locatie de risico’s in en beslissen aan de hand daarvan of en in welke vorm afschermingsmaatregelen worden aangebracht.

 

Verder gaan we langs de gehele weg de berm versterken met grasbetontegels. Zo wordt het risico kleiner dat iemand de macht over het stuur verliest als hij even de berm raakt.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

  • Wegontwerp voor Dummies. Dummies? Voor het ontwerpen en aanleggen van wegen bestaan richtlijnen en aanbevelingen. Toch kom ik als Dummy-weggebruiker in de praktijk regelmatig situaties tegen waarbij ik niet...
  • Verkeersmaatregelen voor mens of richtlijn? Dit artikel is het eerste in een reeks onderzoeksartikelen die in opdracht van Korbee & Hovelynck en Van Rens mobiliteit worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om...
  • Human Factors versus richtlijnen: Niet blindvaren In een eerdere blog heb ik betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden.
  • Terechte kritiek op MKBA-methodiek Onderstaand artikel is gebaseerd op de paper ‘ Maken individuen als consument en burger een andere afweging tussen verkeersveiligheid en reistijd ?’ die werd gepresenteerd...
  • Met de fiets van Lier naar Amsterdam 'De laatste week van augustus fietste ik met vrouw en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud van Lier naar Amsterdam (via Breda, Dordrecht en Gouda). We vertrokken maandag,...

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.