Maatwerk voor de N236 in provincie Noord-Holland

Op de schop vanwege verkeersonveiligheid

zaterdag 16 maart 2013 Verkeerskunde 2/2013 231x gelezen

De N236 die grofweg van Amsterdam Zuidoost naar Hilversum loopt gaat vanwege de verkeersveiligheid op de schop. Met weinig ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden is maatwerk noodzakelijk.

Verbreed fietspad is opgewaardeerd tot een minimale parallelweg waar alleen bewoners en fietsers gebruik van maken bij het bedrijventerrein Boomgaard langs de N236

Verbreed fietspad is opgewaardeerd tot een minimale parallelweg waar alleen bewoners en fietsers gebruik van maken bij het bedrijventerrein Boomgaard langs de N236 (Copyright: provincie Noord-Holland)

‘De verkeersonveiligheid heeft op deze weg meerdere oorzaken’, vertelt John van Everdingen, beleidsmedewerker verkeer van de provincie Noord-Holland: ‘De rijbaan is te smal waardoor het gemotoriseerde verkeer te dicht op de as rijdt en te snel in de berm belandt bij uitwijkmanoeuvres. Ook zijn er enkele scherpe bochten die door sommige weggebruikers verkeerd worden ingeschat en vele in- en uitritten waardoor conflicten ontstaan tussen afslaand verkeer en gebruikers van het fietspad.’

 

Volgens de inrichtingseisen voor een gebiedsontsluitingsweg zou de weg onder andere ingericht moeten worden met fysiek gescheiden rijrichtingen, een parallelstructuur en ongelijkvloerse kruisingen voor overstekende fietsers en voetgangers. Een onmogelijke opgave omdat de herinrichting grotendeels binnen de bestaand eigendoms- en beheergrenzen moest plaatsvinden.

 

De oplossing kwam door per wegvak en per kruispunt de problemen en mogelijke verbeteringen te bekijken. Van Everdingen: ‘Door de problemen te beschrijven ontstond er een beeld voor een mogelijke oplossing’. Een voorbeeld daarvan is om bij een concentratie van uitritten het fietspad te verbreden en op te waarderen tot een minimale parallelweg waar alleen de bewoners en fietsers gebruik van maken. Op een deel van de N236 is dat al toegepast. De keerzijde is hier wel dat fietsers de weg delen met gemotoriseerd verkeer. Van Everdingen: ‘Aangezien het gaat om heel weinig verkeer durven we dat hier aan.’

 

2 meter in plaats van 4,50 meter

Een ander punt is de bermruimte tussen rijbaan en fietspad. Op sommige plekken is die niet meer dan 1 meter 30 breed, terwijl dat volgens de richtlijnen 4 meter 50 moet zijn. Van Everdingen: ‘In de nieuwe situatie wordt de tussenberm 2 meter. Volgens de richtlijnen zou je dan afschermingsmaatregelen moeten aanbrengen.

 

Omdat we niet de gehele weg in de geleiderail willen zetten, schatten we per locatie de risico’s in en beslissen aan de hand daarvan of en in welke vorm afschermingsmaatregelen worden aangebracht.

 

Verder gaan we langs de gehele weg de berm versterken met grasbetontegels. Zo wordt het risico kleiner dat iemand de macht over het stuur verliest als hij even de berm raakt.’

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.