Maarten van Biezen: 'Focuspunt: toekomstige mobiliteit'

vrijdag 26 augustus 2016 191x gelezen

Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit, Natuur en Milieu: '‘Omdraaien, zou het uitgangspunt moeten zijn bij vervanging van infrastructuur'
Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit, Natuur en Milieu

Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit, Natuur en Milieu

'Neem je de toekomstige mobiliteit als focuspunt, dan denk je in vraagstukken als: ‘hoe kan een weg energie opleveren in plaats van energie kosten? Dan kom je op zonnecellen in de weg en in geluidsschermen en tot zuiniger en stiller asfalt. Dan denk je in mobiliteit als dienst die je kunt inhuren. Dan zullen filepieken afvlakken en kan de aandacht voor ‘meer snelweg’ verschuiven naar ‘meer en betere stedelijke infrastructuur’.

 

In de stad zal een transitie plaatsvinden van ‘vierwielers’ naar ‘tweewielers’ en worden parkeerplaatsen voor e-auto’s, de energiedistributiecentra van de wijken. In Zweden worden nu proeven gedaan met trucks die rijden op elektriciteit uit een bovenleiding. Denk eens in wat dit aan brandstofbesparing en minder CO2-uitstoot voor de Rotterdamse haven kan opleveren.

 

Vooralsnog is de focus gericht op de traditionele auto-systemen tot en met de onbelaste kilometervergoeding. Draaien we die om in een mobiliteitsabonnement en sturen we mobiliteit met nieuwe prijsinstrumenten, dan gaan we niet méér snelwegen aanleggen, maar de infrastructuur anders vorm geven.

 

Dan zullen de mensen die langs de snelweg wonen er juist profijt van hebben: de energie die de weg oplevert mogen zij ter compensatie gratis gebruiken, vergelijkbaar met nieuwe windmolenparken op het land. Vervanging van de oude infrastructuur betekent dus de kans grijpen om het anders en beter te doen.

 

Het verschuiven van de nationale investeringsagenda naar de stedelijke infrastructuur zal daarbij helpen.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

  • Wegontwerp voor Dummies. Dummies? Voor het ontwerpen en aanleggen van wegen bestaan richtlijnen en aanbevelingen. Toch kom ik als Dummy-weggebruiker in de praktijk regelmatig situaties tegen waarbij ik niet...
  • Verkeersmaatregelen voor mens of richtlijn? Dit artikel is het eerste in een reeks onderzoeksartikelen die in opdracht van Korbee & Hovelynck en Van Rens mobiliteit worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om...
  • Human Factors versus richtlijnen: Niet blindvaren In een eerdere blog heb ik betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden.
  • Terechte kritiek op MKBA-methodiek Onderstaand artikel is gebaseerd op de paper ‘ Maken individuen als consument en burger een andere afweging tussen verkeersveiligheid en reistijd ?’ die werd gepresenteerd...
  • Met de fiets van Lier naar Amsterdam 'De laatste week van augustus fietste ik met vrouw en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud van Lier naar Amsterdam (via Breda, Dordrecht en Gouda). We vertrokken maandag,...

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.