Maarten van Biezen: 'Focuspunt: toekomstige mobiliteit'

vrijdag 26 augustus 2016 177x gelezen

Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit, Natuur en Milieu: '‘Omdraaien, zou het uitgangspunt moeten zijn bij vervanging van infrastructuur'
Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit, Natuur en Milieu

Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit, Natuur en Milieu

'Neem je de toekomstige mobiliteit als focuspunt, dan denk je in vraagstukken als: ‘hoe kan een weg energie opleveren in plaats van energie kosten? Dan kom je op zonnecellen in de weg en in geluidsschermen en tot zuiniger en stiller asfalt. Dan denk je in mobiliteit als dienst die je kunt inhuren. Dan zullen filepieken afvlakken en kan de aandacht voor ‘meer snelweg’ verschuiven naar ‘meer en betere stedelijke infrastructuur’.

 

In de stad zal een transitie plaatsvinden van ‘vierwielers’ naar ‘tweewielers’ en worden parkeerplaatsen voor e-auto’s, de energiedistributiecentra van de wijken. In Zweden worden nu proeven gedaan met trucks die rijden op elektriciteit uit een bovenleiding. Denk eens in wat dit aan brandstofbesparing en minder CO2-uitstoot voor de Rotterdamse haven kan opleveren.

 

Vooralsnog is de focus gericht op de traditionele auto-systemen tot en met de onbelaste kilometervergoeding. Draaien we die om in een mobiliteitsabonnement en sturen we mobiliteit met nieuwe prijsinstrumenten, dan gaan we niet méér snelwegen aanleggen, maar de infrastructuur anders vorm geven.

 

Dan zullen de mensen die langs de snelweg wonen er juist profijt van hebben: de energie die de weg oplevert mogen zij ter compensatie gratis gebruiken, vergelijkbaar met nieuwe windmolenparken op het land. Vervanging van de oude infrastructuur betekent dus de kans grijpen om het anders en beter te doen.

 

Het verschuiven van de nationale investeringsagenda naar de stedelijke infrastructuur zal daarbij helpen.’

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 11 tot 15 van 78

1 2 3 4 5 6

  • Maak fietsen kleurenblind-proof ‘Rekening houden met de 750.000 Nederlandse kleurenblinden in het verkeer leidt tot minder slachtoffers. Niet alleen onder fietsers, ook onder voetgangers en automobilisten. Het...
  • Speed-pedelec, de Gelderse afweging Zoals in de vakwereld inmiddels breed bekend is, staat de provincie Gelderland op 16 provinciale wegen binnen de kom speed-pedelecs toe op het fietspad. Dit als...
  • Mechanismes achter routekeuzes fietser Een lezing die een eeuwigheid lijkt te duren, terwijl de tijd die vliegt als je opgaat in een hobby. De perceptie van tijd kan per persoon en situatie sterk verschillen. Nieuw...
  • Tilburg: Fietsmobiliteit ontmoet sociale veerkracht De fiets als middel om de sociale veerkracht van mensen te verbeteren en sociale initiatieven die zorgen voor gerepareerde fietsen. De fiets bleek een opvallende verbinder...
  • Maximaal 30 km/uur in de binnenstad, dat is pas duurzaam veilig ‘Volgens mij moet de Duurzaam Veilig-theorie op de schop. De theorie wordt als het om ongevallen met fietsers en voetgangers gaat niet gesteund door dalende cijfers,...

Artikelen 11 tot 15 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.