Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017

vrijdag 31 maart 2017 Guus Puylaert 126x gelezen

In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie studeren, mooie resultaten van de NHL-minor gemeentelijke mobiliteitsvisie voor Stadskanaal en een verslag van het Atelier Internationaal door NHTV.

Minister Schultz van Haegen op bezoek bij Windesheim Flevoland: ‘Jullie moeten de toekomst verkennen’.

Minister Schultz van Haegen op bezoek bij Windesheim Flevoland: ‘Jullie moeten de toekomst verkennen’.

Windesheim Flevoland: ‘Loskomen uit de klassieke benadering van weg, spoor en OV’

 

Adriaan Walraad: ‘Op donderdag 16 februari bracht minister Schultz van Haegen een bezoek aan Hogeschool Windesheim Flevoland en ging ze in gesprek met studenten Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit.

 

De minister greep deze gelegenheid aan om een oproep te doen aan de studenten: ‘Jullie staan aan de vooravond van een mooie tijd. Ik denk dat er de komende 20 jaar in mobiliteit meer gaat veranderen dan de afgelopen 100 jaar. Ik pleit ervoor om los te komen uit de klassieke benadering van weg, spoor en OV. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar wat we wel kunnen doen als we regels en wetten maken, is nadenken over wat er zou kunnen zijn. In 2019 moet bijvoorbeeld wetgeving voor autonoom rijden klaar zijn. Jullie moeten de toekomst verkennen en de mogelijkheid scheppen om nieuwe ontwikkelingen snel toe te kunnen laten.’

 

Voor de drie recent afgestudeerde studenten was het een extra bijzondere bijeenkomst. Minister Schultz van Haegen reikte aan het einde van de bijeenkomst hun diploma’s uit. Daarmee is het eerste cohort studenten van Windeheim Flevoland voltallig over de eindstreep. (zie het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=yDqVtyvQ35A)

 

NOVI Verkeersacademie: Snelle omscholing zijinstromers

Bo Boormans: ‘De standaard doelgroep voor de NOVI-Verkeersacademie bestaat uit werkenden met een mbo-vooropleiding die in vier jaar tijd een bachelor-getuigschrift kunnen behalen.

 

Minder bekend is dat er ook een tweejarig traject bestaat voor mensen die reeds over een bachelor-diploma beschikken, maar om uiteenlopende redenen pas later in hun carrière besluiten om als verkeerskundige aan de slag te willen gaan. Afgestemd op hun achtergrond, volgen deze mensen een maatwerkprogramma gebaseerd op de derde- en vierdejaars leerblokken en verrichten ze een stage- en een afstudeeronderzoek. Uit twee recente ervaringen blijkt dat zij al na een jaar als verkeerskundig medewerker inzetbaar zijn.

 

Daphne Nijmeijer (43 jaar) studeerde in het verleden technische bedrijfskunde aan de TH Rijswijk en werkte tot voor kort als personele capaciteitsmanager bij Defensie. Sinds een jaar bereidt zij zich voor op een baan als verkeerskundige. Inmiddels heeft zij een groot deel van de derde- en vierdejaars leerblokken afgesloten en onlangs rondde zij haar stageopdracht af. Voor de gemeente Zoetermeer verrichte zij een uitgebreide studie naar de beste verkeersveilige inrichting van een drietal kruispunten. Haar bevindingen zijn als professioneel gekwalificeerd.\

 

Dat oordeel kreeg ook Geert Rijnberg (27 jaar). Hij heeft zijn bachelor’s degree Bodem, Water, Atmosfeer behaald aan Wageningen Universiteit en is sinds enkele jaren betrokken bij allerlei verkeerskundige onderzoeken. Hij verrichtte voor Dutch Traffic Consult een stageonderzoek naar de zogenoemde dodehoekmarkering op vrachtwagens in de gemeente Amsterdam. Geert leverde een gedetailleerd verslag op waarin de dodehoekproblematiek uitgebreid wordt behandeld en ook alle mogelijke bestaande oplossingen en hulpmiddelen worden beschreven. Zijn conclusies betreffende het additionele effect van de dodehoekmarkering waren voorzichtig positief.’

 

NHL: Mobiliteitsplan voor Stadskanaal

Cor van der Klaauw: ‘Voor de minor ‘Gemeentelijke Mobiliteitsvisie’ hebben 1

3 tweedejaars studenten het afgelopen halfjaar in drie groepen hard gewerkt aan het opstellen van een mobiliteitsplan voor Stadskanaal.

 

Iedere groep stelde een Plan van Aanpak op en vertaalde die in een fasegewijze aanpak van het mobiliteitsplan. Het beleid van rijk, provincies en gemeenten werd hiervoor geïnventariseerd en door iedere groep vertaald in een eigen visie, bijvoorbeeld ‘Stadskanaal vitaal door vergroening’.

 

In oktober werden hiervoor in Stadskanaal ook diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een parkeeronderzoek, een onderzoek naar doorgaand verkeer, goederenvervoer en een belevingsonderzoek. De resultaten zijn geanalyseerd en aan de opdrachtgever, de gemeente Stadskanaal, gerapporteerd. Na deze inventarisatiefase richtten de studenten zich op presentaties van wensbeelden, bijvoorbeeld in de vorm van een infographic (zie figuur 1).

 

De laatste fase van de minor betreft het opstellen van het eindrapport: het mobiliteitsplan voor Stadskanaal. In dit plan wordt veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, evenals aan knelpunten en oplossingen.

 

Zo zijn er plannen gemaakt om het centrum compacter te maken door een andere invulling te geven aan vrijkomende winkelpanden. Ook is er een plan dat uitgaat van het reactiveren van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal voor personenvervoer. Een icoon op het voormalige Philipsterrein wordt daarvoor getransformeerd tot een station voor bus en trein. Beleving van de wachttijd speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook een aanpassing van de inrichting van de Hoofdstraat waardoor Stadskanaal een betere aansluiting met de omgeving krijgt.

 

Gedurende de minorperiode is er regelmatig contact geweest met de opdrachtgever. Van een kennismakingsbezoek met fietstocht tot de presentaties van de wensbeelden en de mobiliteitsplannen.

 

De maand januari stond in het teken van de eindrapporten waarvan een individuele ontwerpopdracht onderdeel uitmaakt. Ook deze ontwerpen werden op 6 februari in Stadskanaal gepresenteerd en aangeboden aan twee wethouders en een grote groep medewerkers van de gemeente.’

 

NHTV: Studenten van NHTV en UHasselt adviseren Maastricht

Don Guikink: ‘NHTV en Universiteit Hasselt organiseren sinds 2004 jaarlijks een project rond internationale vraagstukken binnen het thema mobiliteit. Deze samenwerking draagt de naam ‘Atelier Internationaal’ en heeft tot doel om studenten uit Breda en Hasselt samen te laten leren.

De opzet van Atelier Internationaal is dat studenten van beide onderwijsinstellingen voor een aantal dagen fysiek samenkomen op een locatie om daar in een ‘pressure cooker’-setting tot adviezen te komen.

In 2015, 2016 en 2017 werd het Atelier Internationaal ontvangen in Maastricht. De editie van 2017 was special vanwege het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht.

 

In totaal hebben ruim 40 studenten samengewerkt aan projecten in drie grensoverschrijdende thema’s. Binnen het thema ‘Veiligheid’ is aandacht besteed aan de beleving van ‘Duurzaam Veilig’ door buitenlandse bezoekers en aan de gevolgen van het mobiele telefoongebruik op de fiets.

Binnen het thema ‘Fiets’ is een analyse gemaakt van vier grensoverschrijdende fietsverbindingen tussen Maastricht en Vlaams-Limburg. Het thema ‘Openbaar Vervoer’, ten slotte, heeft een analyse opgeleverd van twee grensoverschrijdende treinverbindingen tussen Maastricht en Luik en tussen Maastricht en Aken.

De ervaring van het Atelier Internationaal is dat het heel nuttig en leerzaam is voor zowel de onderwijsinstellingen, de gaststad (Maastricht in dit geval) en studenten om een mobiliteitsvraagstuk onder de loep te nemen en om met een frisse blik naar een vraagstuk te kijken. Anders gezegd, zoals Etienne Westbroek van de gemeente Maastricht het in 2015 treffend verwoordde: ‘Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist’.

Voor 2018 is het Atelier Internationaal nog op zoek naar een nieuwe onderzoekslocatie. Meer informatie kan worden verkregen bij guikink.d@nhtv.nl of caroline.arien@uhasselt.be.

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.