Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016)

vrijdag 25 maart 2016 165x gelezen

In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs:

 • Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij

 • NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens

 • Windesheim Zwolle experimenteert met de ontwikkeling van idee naar Proof of Concept.

 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Windesheim Flevoland: De aannemerij op bezoek

 

Adriaan Walraad: ‘Aan het eind van een onderwijsperiode, na 8 weken colleges en 2 weken tentamens, zet Windesheim Flevoland de kroon op de onderwijsperiode met de zogenoemde ‘kroonlezing’. De studenten van alle jaren schuiven daarbij aan.

 

Het is altijd moeilijk om ondernemerschap, uitvoering en realisatie een plek te geven in een opleiding. Immers, als opleiding is het niet mogelijk om een stuk infrastructuur daadwerkelijk te realiseren. Windesheim Flevoland is daarom erg blij dat de kroonlezing dit keer werd verzorgd door Van Rens Mobiliteit, een dochter van Strukton.

 

De titel: aannemerij begint bij kansen en passie! Op vrijdag 29 januari gaven Robert van Diessen en Robert Galjaard een presentatie over hun passie voor de aannemerij en het creëren van kansen. Wat betreft de kansen: door de aanbestedingen op basis van EMVI, krijgen verkeerskundigen een nadrukkelijker rol bij de aannemers. Het gaat immers niet alleen meer om de laagste prijs. Beide sprekers gaven een open blik in de keuken, en in het dagelijks leven bij een aannemer. Aansluitend duikt een aantal studenten de kroeg in en daarmee is de kroon op de onderwijsperiode een feit.

 

Onze tweedejaars studenten gaan traditioneel op buitenlandexcursie. Om die te kunnen financieren, voeren de tweedejaars studenten onderzoeken uit. Voor organisaties die het werk niet af krijgen en nog een klein budget hebben, kan een opdracht aan een student een mooie oplossing zijn. Ideeën zijn welkom.’

 

 

NHTV zet in op internationalisering

 

Paul van de Coevering: ‘Jaren geleden was de wereld voor de aankomende verkeerskundigen overzichtelijk. Je ging aan de slag bij een overheid of adviesbureau of je ging verder studeren. Het verkeerskundige werkveld is echter veranderd en de internationale context wordt steeds belangrijker. De NHTV, academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit , legt daarom in de komende jaren meer accent op internationalisering.

Afgelopen jaar is de Engelstalige opleiding ‘International Spatial Development’ (ISD) gestart. Accent ligt hierbij op de combinatie van unieke Nederlandse en buitenlandse kennis op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke planning/design. Hiernaast is er aandacht voor benodigde competenties om in internationaal verband met verschillende culturen samen te werken. Nederlanders staan immers bekend om hun goede handelsgeest. Onze directheid wordt binnen andere culturen echter nogal eens als ‘grof’ ervaren.

De focus van onze integrale internationale opleiding ligt op de Europese context waarbij studenten kennis opdoen en actief meewerken aan projecten. Hiernaast worden verschillen tussen de opbouw en het functioneren van Europese en Noord-Amerikaanse en Aziatische steden belicht.

Op dit moment zijn onze internationale mobiliteitsstudenten bezig met Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs). De Europese Commissie steunt steden om deze duurzame mobiliteitsplannen te realiseren met als doel om de stedelijke mobiliteit te verduurzamen. De stad Tilburg heeft gevorderde plannen om een SUMP op te stellen. Aan onze studenten de uitdaging om concrete inspiratie te bieden. Hierbij inventariseren ze bestaande SUMPs en analyseren de verschillen met de traditionele Nederlandse mobiliteitsplannen en interviewen experts om succes- en faalfactoren bij het opstellen van SUMPs te achterhalen. Hiernaast maken ze een beknopte SUMP voor Tilburg waarbij ze aangeven waarop Tilburg volgens hen zou moeten inzetten voor een duurzame toekomst.

Naast de internationale opleiding is er ook binnen het reguliere curriculum keuzeruimte op gebied van internationalisering. Sinds enige jaren werkt de NHTV samen met Calgary in Canada waarbij studenten plannen maken om de autoafhankelijkheid te verminderen en de gebrekkige ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

De studentenprojecten hebben op diverse punten in Calgary tot concrete planvorming geleid variërend van ontwerpen voor shared spaces, placemaking, het downsizen van de auto infrastructuur en zelfs een ‘groene stadsduct’ waarbij een belangrijke stedelijke verbindingsweg en een ligt rail verbinding worden overkapt met een groen stadspark. Vanwege het succes van het huidige programma wordt de samenwerking in 2016 uitgebreid.

Vanuit de NHTV wordt het programma opgeschaald naar een minorprogramma van 30 studiepunten en aan Canadese zijde worden andere steden bij het programma betrokken. Onze huidige studenten waren verbaasd over de grote verschillen tussen Europese en Noord-Amerikaanse steden en hebben veel geleerd over de relevantie en grenzen van hun huidige kennis. Een mooie voorbereiding voor hun eerste stappen in ons steeds  internationaler opererende werkveld. www.shapingsociety.nl  www.nhtv.nl

 

Windesheim Zwolle: Betere verkeersregeling: van idee tot proof of concept

 

Armand Gijsman: ‘In het kader van de minor Smart Mobility hebben vierdejaars studenten de opdracht gekregen om een innovatief idee uit te werken tot een zogenaamd Proof-of-Concept.

 

Eén van de projectgroepen kwam op het idee om te onderzoeken op welke manier real-time data uit navigatiesystemen toegepast kan worden om verkeersregelinstallaties betrouwbaarder te maken. Nieuwe adaptieve regelingen maken gebruik van algoritmes om de verdeling linksaf, rechtsaf en rechtdoor te bepalen.

 

Door real-time navigatiedata toe te voegen aan de verkeersregeling kan de verdeling linksaf, rechtsaf en rechtdoor verder geoptimaliseerd worden, uiteraard met de bedoeling dat de reiziger hiervan profiteert (bijvoorbeeld in de vorm van minder vertraging bij kruispunten op de route).

 

De studenten hebben voor het Proof-of-Concept kennis en informatie verzameld bij diverse experts uit de vakwereld om het idee verder uit te werken en te onderbouwen. Met een verkeersmodel is een eerste schatting gemaakt van de voordelen van het systeem: de uitkomsten van het verkeersmodel laten zien dat er winst te behalen is door real-time navigatiedata te gebruiken, echter dit hangt wel af van de mate waarin er in de toekomst voldoende verkeersdeelnemers een navigatiesysteem gebruiken die in connectie staat met de verkeerslichten.

 

Al met al voldoende basis om dit idee in de toekomst nog verder te concretiseren. Eerste stap daarin is dat de projectgroep besloten heeft het idee in te sturen voor het ANWB Pitch Event waar verschillende mobiliteitsideeën worden gepresenteerd voor de CEO’s van NS en ANWB. 

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

 • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
 • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
 • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
 • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.