Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016)

vrijdag 21 oktober 2016 289x gelezen

In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.

Windesheim Flevoland viert 'de eerste afstudeerders'

Windesheim Flevoland viert 'de eerste afstudeerders'

‘Onze eerste afstudeerders’


Windesheim Flevoland, Sytze Rienstra: ‘Een hoogtepunt voor onze opleiding: afgelopen zomer hebben de eerste vier studenten hun studie succesvol afgerond. En dat zonder studievertraging! Omdat er nog geen ervaring was met afstuderen was het een spannend en intensief, proces voor zowel studenten als docenten.

Alle vier hebben hun professionele vaardigheden aangetoond via een individueel ‘comakership’: een praktijkopdracht vanuit een samenwerkingsverband tussen student-opdrachtgever-school, waarbij een product wordt opgeleverd waarvan alle partijen profijt (moeten) hebben. De opdrachtgevers waren de gemeenten Amsterdam, Huizen, Medemblik en ProRail. Belangrijk onderdeel van comakerships is het uitvoeren van toegepast onderzoek, daarnaast wordt in veel gevallen een advies gegeven of een professioneel product opgeleverd. Zo heeft één van de studenten bijvoorbeeld een Fietsnota gecoördineerd en grotendeels geschreven.

Nog meer goed nieuws is dat alle vier studenten binnen een maand na hun afstuderen een baan gevonden hadden. Michelle Dalmulder, Roel Huisman, Ward Rothuijsen en Wouter Derks: ‘Succes in jullie verdere carrière en we hopen nog veel van jullie te horen!’

 

Gedetailleerde rijtijdanalyse basis voor betere dienstregeling

NOVI Verkeersacademie, Bo Boormans: ‘Marcel Berghoef (Prorail) heeft in het kader van zijn afstuderen onderzocht hoe de doorstroming van het stedelijk busverkeer in Utrecht kan worden verbeterd en de dienstregelingen efficiënter kunnen worden gepland. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van een enorme database, waarin de ritgegevens van alle buslijnen sinds enige tijd worden opgeslagen. Die gegevens hebben betrekking op de aankomst- en vertrekmomenten van iedere afzonderlijke bus bij elke haltering.

De methode die Berghoef heeft ontwikkeld maakt niet alleen snel inzichtelijk in welke perioden van de dag de doorstroming op elk afzonderlijk wegvak tijdelijk stagneert, maar ook in welke perioden bepaalde halteringen onverwacht veel tijd (en dus geld) kosten.

De oorzaken bleken vaak in de verkeerskundige inrichting te zitten. Zo vergen aanliggende fietspaden in de spits meer halteringstijd dan fietspaden die achter de halte om lopen. Wegversmallingen zorgen op sommige weggedeelten tot onverwachte vertragingen en de doorstroming van het OV heeft ook veel last van achterblijvend onderhoud aan KAR-systemen.

Zijn advies: gebruik de enorme databerg voor gedetailleerde analyse op lijnniveau, kijk nauwgezet naar de effecten van verkeerskundige inrichting en destilleer hieruit lijnspecifieke kentallen voor een dienstregeling op maat.’

 

Inspiratiereeks Smart Mobility

Windesheim Zwolle, Marcus Popkema:
‘Het lesjaar is in september weer van start gegaan. De vierdejaars studenten van de opleiding RO-Mobiliteit vullen hun laatste les-semester voordat ze gaan afstuderen met het thema ‘Smart Mobility’. Hierbij maken ze kennis met ontwikkelingen die gaande zijn op het vlak van de informatisering van het verkeerssysteem.

De projectopdracht waaraan de studenten in dit kader werken is de ontwikkeling van een slimme toepassing voor de gemeente Zwolle. Zwolle streeft ernaar om een gastvrije stad te zijn. Aan de studenten de uitdaging om nieuwe informatiemogelijkheden en/of technieken te koppelen aan een mobiliteitsvorm, waardoor een innovatief product ontstaat dat bijdraagt aan de doelen van Zwolle.

Om de studenten hiermee op gang te helpen, begint het semester met een inspiratiereeks. Diverse sprekers zijn door de opleiding uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op het thema. Dat gaat van een overzicht van technieken om data in te winnen naar diverse voorbeelden om nieuwe informatiemogelijkheden en technieken toe te passen.

In het kader van de Fietstelweek hebben de vierdejaars kennis genomen van de nieuwe kansen die de fietsgegevens bieden. Een voorbeeld van een concrete toepassing bood de gemeente Enschede. Om te leren op locatie zijn de studenten op excursie geweest naar de Weg van de Toekomst in Oss (N329) en naar de veelbesproken people mover Easymile in Appelscha.’

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.