Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015)

vrijdag 18 december 2015 164x gelezen

Aflevering 6:

* Een nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement

* Actueel e-bike-onderzoek

* Een tweede kans op een verkeerskundige graad

* Nieuwe docenten op de Hogeschool Diepenbeek

* Een winnende scriptie

* Een praktische en leerzame Fietsweek in Zwolle

Lizanne Hessels: ‘25 vierdejaars studenten van de academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit aan de NHTV zijn bezig met een verbredende Minor Mobiliteitsmanagement (MiMoMa). Deze minor bevat een fulltime programma opgebouwd uit drie cursussen (verandermanagement, ondernemerschap & organisatie en slimme mobiliteit) en een onderzoeksproject uit de praktijk. Tijdens de minor leren de studenten theorieën van gedragsbeïnvloeding en verandermanagement en wordt hen inzicht geboden in het functioneren van organisaties (denk aan cultuur, missie en strategie, financiën en besluitvorming). In concrete opdrachten leren ze deze kennis en inzichten te vertalen naar de toepassingen in de praktijk. De MiMoMa-studenten zijn concreet aan de slag voor de BB-regio’s Arnhem Nijmegen, Rotterdam en Brabant en daarnaast ook voor de nieuwe NHTV-campus in kader van studentenmobiliteit. Mede door de groeiende aandacht voor het thema Mobiliteitsmanagement start de NHTV met een lectoraat Mobiliteitsmanagement (LeMoMa) met Ineke Spape als lector. De officiële start van het lectoraat vindt plaats tijdens de Meaningful Meetings bijeenkomst op 10 december.’ Zie www.shapingsociety.nl


Windesheim Flevoland:
De e-bike roept ook nieuwe vragen op
Adriaan Walraad: ‘De E-bike biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, maar roept ook nieuwe vragen op: hoe veilig is de e-bike nou eigenlijk? Welke bewegwijzering past bij de hogere snelheden? En is het veilig om fietsers voorrang te geven op fietssnelwegen, bijvoorbeeld als er een gebiedsontsluitingsweg gekruist wordt?
De provincie Gelderland worstelt met deze vragen en heeft onze tweedejaars gevraagd dit nader uit te zoeken en hierover te adviseren. De provincie is actief bezig met het ontwikkelen van fietssnelwegen en is tevens host van het wereldwijde VeloCity congres dat medio 2017 gehouden wordt. Onze studenten zijn enthousiast aan de slag. Naast literatuuronderzoek zijn tal van experts geïnterviewd. Maar vooral zijn ze actief bezig met het observeren van kruispunten en met het analyseren van bewegwijzeringen, ook in andere regio’s en Duitsland. Verder zijn e-bikes getest in het Vondelpark in Amsterdam en is er gesproken met monteurs en fabrikanten. Ten slotte worden gebruikers actief betrokken door interviews ter plekke en mogelijk een enquête. Juist door deze combinatie van theorie en praktijk komen de studenten tot zinvolle onderzoeksresultaten en adviezen. Medio januari worden de resultaten aan de opdrachtgever gepresenteerd.’


NOVI Verkeersacademie: Tweede-kansonderwijs
Bo Boormans: ‘Studeren aan onze academie betekent voor veel studenten een tweede kans om een hbo-opleiding af te ronden. Tijdens het intakegesprek komt dat al snel aan de orde. Studenten geven aan dat zij na hun mbo-studie wel verder hadden willen studeren, maar daar om de een of andere reden niet aan mochten, durfden of konden beginnen. Ook zijn er studenten die destijds wel aan een verkeerskunde-dagopleiding zijn begonnen, maar die studie voortijdig afbraken, sommigen zelfs kort voor het afstuderen.

Zo klopte vorig voorjaar Jan bij ons aan. Circa tien jaar geleden studeerde hij verkeerskunde aan de NHTV toen hij in het vierde studiejaar vastliep. Het taxi- en touringcarbedrijf, waar hij destijds parttime werkte, bood hem een fulltime baan aan. Na ampel beraad besloot hij de studieboeken op te bergen en brak zijn studie af. Zonder spijt maakte hij tien jaar lang carrière zonder diploma. Dat veranderde toen Jan als gevolg van de crisis zijn baan verloor en op zoek moest naar een nieuwe baan. Hij klopte bij ons aan om zijn oorspronkelijk droom alsnog waar te maken: als verkeerskundige aan de slag.

Al snel vond hij een baan bij een adviesbureau en stroomde in het vierde jaar van onze opleiding in, al moest hij ook nog enkele derdejaars vakken doen. Binnen een jaar rondde hij alle vakken af met mooie cijfers, inclusief zijn afstudeerscriptie. Zijn contract bij het adviesbureau werd uitgebreid, maar recent kwam nog groter nieuws: hij kan als verkeerskundige beginnen in een middelgrote stad. Na tien jaar greep Jan een tweede kans die hij verzilverde met een hbo-diploma en een gewenste baan als verkeerskundige.’
(De naam Jan is op verzoek gefingeerd, de werkelijke naam is bekend bij de redactie).

 
PCVO Limburg (BE): Nieuwe namen, nieuwe wind
Joris Willems: ‘De opleiding verkeerskunde in het Vlaamse Diepenbeek start dit academiejaar onder een nieuwe naam en organisatie. Allereerst de naam: door een fusie is die veranderd van ‘PCVO Handel’ naar ‘PCVO Limburg’. Voluit is dit: Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburg. Daarmee behoort de academie nu tot grotere centra voor volwassenenopleiding in Vlaanderen. Typisch voor deze centra is dat ze diverse erkende deeltijdopleidingen inrichten, specifiek gericht op personen die werk en studie willen combineren.

Daarnaast zijn er wijzigingen in organisatie. Willy Miermans en Cor Dierckx, twee bezielende docenten van het eerste uur die mede de opleiding in 1987 stichtten, zijn met pensioen. Hen vervangen was niet eenvoudig, maar wel gelukt. In hun voetsporen treden Enid Zwerts, Sven Lieten en Kris Peeters. Vooral Kris Peeters is in Nederland bekend door zijn verkeerskundige trilogie: Het Voorruitperspectief, De File Voorbij, en Weg van Mobiliteit. Daarnaast blijven Piet Minten, Joris Willems en diverse gastdocenten actief meewerken aan de opleiding. Alle docenten combineren het onderwijs met werk bij een adviesbureau of overheid waardoor het hoge praktijkgehalte in de opleiding gegarandeerd blijft. In september 2015 is eerste jaar is gestart met 15 studenten. In totaal zijn er nu 35 studenten verkeerskunde.’ Zie www.pcvolimburg.be

NHL: in de prijzen
Cor van der Klaauw: ‘5 november was een dag om niet te vergeten. Twee van de drie nominaties voor de Nationale VerkeerskundePrijs die werd uitgereikt op het Nationaal verkeerskundecongres, waren van NHL studenten Mobiliteit. Als docenten waren wij daar maar wat trots op. En dan de uitslag, waarbij de scriptie ‘Vak het gedrag’ van Hendrik Jellema werd uitgekozen tot de beste scriptie. De tweede NHL-genomineerde scriptie was van Henk Lenting ‘Een vergelijking van intrinsieke motivaties om te fietsen tussen Nederland en de UK’. Het bijzondere van deze scripties is, is dat beide betrekking hebben op gedragsaspecten in het verkeer. Een onderwerp dat hoe langer hoe meer in ons vakgebied aandacht vereist. In de scriptie van Jellema staat de onbewuste gedragsbeïnvloeding centraal, bij Lenting gaat het om de intrinsieke motivatie van het fietsen. Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie vanuit de persoon: wat beweegt hem of haar om te fietsen? (Lees meer over deze scripties op pag 8).
Naast dit succes was het ook goed om te constateren dat zo’n 12 NHL-studenten op het NVC aanwezig waren. Het is goed om met de vakwereld kennis te maken, te horen welke mobiliteitsvraagstukken op dit moment actueel zijn en actief deel te nemen aan de sessies. Een greep uit hun reacties: ‘veel gehoord’, ‘interessante onderwerpen’, ‘ik was het niet met alles eens’, ‘leuke contacten opgedaan voor stages’, ‘mooi om studenten van de andere opleidingen te ontmoeten’.’

Windesheim Zwolle: Leren en werken tijdens Fietsweek in Zwolle
Marcus Popkema: ‘De opleiding Mobiliteit van Windesheim Zwolle was nauw betrokken bij de organisatie van de onlangs gehouden Fietsweek in Zwolle (13-17 oktober). Deze Fietsweek had als doel om te laten zien wat er allemaal gebeurt op fietsgebied in de stad en om te zoeken naar verbeteringen of innovaties. Er was een gevarieerd programma opgesteld door diverse partijen, met voor studenten veel leerzame momenten. Eén daarvan was de ‘E-bike clinic’. Begeleid door studenten van de opleiding reden 50-plussers een route door de stad op een elektrische fiets die was voorzien van een camera. Samen met deskundigen van adviesbureau RHDHV en de gemeente Zwolle werden de beelden naderhand geanalyseerd: waar kan de route beter en veiliger? In het ‘Fietsontwerpcafé’ werden knelpunten geanalyseerd en de bijbehorende problematiek ontrafeld. Studenten bespraken met leden van de Fietsersbond en met aanwezige burgers welke oplossingen mogelijk zijn. Verder vond een ‘Beter Benutten café’ plaats onder leiding van deskundigen van Enmorgen. Hierbij stond centraal hoe je fietsgebruik onder werknemers stimuleert. Ook werd de problematiek van fietsenstallingen besproken. Wanneer is een fietsenstalling een succes bij het station? Wat kun je kopiëren naar bedrijfsstallingen? Studenten keken hoe het er aan toeging en hoe zij een steentje aan de discussie konden bijdragen.’

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.