Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016)

dinsdag 16 februari 2016 180x gelezen

Aflevering 7:
* Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop 

* Diepenbeek gaat op studiereis
* Nieuwe CROHO’s
* Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse Praktijkdag RHDHV
* Politieke sensiviteitstrainingen op NHL.

foto: Shutterstock

foto: Shutterstock

NHL studenten krijgen training politieke sensitiviteit

Cor van der Klaauw: ‘De studie Mobiliteit op de NHL Hogeschool in Leeuwarden beperkt zich niet alleen tot vakgerichte lessen, zoals parkeren, verkeersmodellen, ontwerp, stedenbouw en verkeersonderzoek. Al in het eerste jaar volgen de studenten het vak communicatie in projectgroepen. Startonderdelen van het project zijn: het opstellen van een planning, het voorzitterschap en de notulen. Daarna gaan studenten aan de slag met het analyseren van een woonwijk en stellen zij een plan op voor die wijk. Daarbij gaat het niet alleen om verkeersaspecten, maar ook om economische, demografische en stedenbouwkundige analyses van de wijk.
In het tweede jaar stellen de studenten een gemeentelijk verkeersplan op. Zij vormen daartoe groepjes van 3 of 4 studenten die zich presenteren als verkeersadviesbureau. Dit jaar is de gemeente Heerhugowaard opdrachtgever hiervoor. De studenten voeren verschillende onderzoeken uit, zoals parkeer- en route-onderzoek, maar ook een belevingsonderzoek onder winkelend publiek. Collega’s van de Thorbecke academie, de bestuurskunde-pleiding van de NHL, verzorgen voor de studenten mobiliteit vakken als inleiding recht, politiek en bestuur en beleidsinstrumenten. Vakken die voor een mobiliteitsadviseur van groot belang zijn om in de politieke omgeving te kunnen functioneren. Studenten vinden het weliswaar soms lastig om het belang van dergelijke lessen in te zien en ontdekken het nut en de vnoodzaak pas wanneer zij hun eerste stage bij een gemeente hebben gevolgd (aan het einde van het tweede jaar). In het eerste semester van het derde jaar staat regionale mobiliteit centraal; mobiliteitsvraagstukken op provinciaal niveau of metropoolregio komen dan aan de orde. Onderdeel van deze lessen is een drietal workshops over politiek en bestuur. De laatste workshop wordt gehouden op het provinciehuis van Fryslân waar het hoofd van het stafbureau bestuursondersteuning een workshop politieke sensitiviteit verzorgd. Daarbij gaat het onder meer om: hoe werkt de provincie, wie vormt het bestuur, wat is een motie, een amendement of signalement, waarover beslist Provinciale Staten en waarom duurt de realisering van infrastructuurprojecten zo lang? Hierbij wordt het project ‘De Centrale As’, de nieuwe wegverbinding van Dokkum naar Drachten, als voorbeeld genomen. De studenten moeten een actorenanalyse opstellen en presenteren hun bevindingen aan het einde van de workshop. Zo worden studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk waarbij naast vakinhoud ook kennis op het gebied van openbaar bestuur onderdeel vormt van hun bagage.’

Windesheim Zwolle: Praktijkdag RHDHV: rijtaken en fietspaden

Janet van der Hoeven:
Op17 december 2015 werd door Royal HaskoningDHV de jaarlijkse praktijkdag voor onze 2e jaars studenten georganiseerd. RHDHV had ook dit jaar twee uitdagende cases bedacht waarin een stevig beroep werd gedaan op de denkkracht van onze studenten. De thema’s waren deze keer: ‘rijtaakondersteunende systemen’ en ‘het fietspad van de toekomst’.

Na de ontvangst op het hoofdkantoor van RHDHV en een introductie op de cases barstte de strijd tussen de groepen los. In slechts enkele uren wisten de studenten van een plan van aanpak te komen tot een uitgewerkte presentatie met daarin diverse ideeën voor rijtaakondersteunende systemen en het ‘fietspad van de toekomst’. De ideeën varieerden van logisch toepasbaar tot ‘out of the box’, zoals ‘autoverkeer in winkelstraten onder maaiveld’, ‘fietsen over rails’ en de geleidelijke invoering van ‘treintjes rijden’ op snelwegen met meer dan twee rijstroken. De kritische vragen na afloop van de presentaties zetten de studenten op scherp gunden hen een kijkje in de keuken van het werken bij een adviesbureau. Een waardevolle ervaring voor zowel de studenten als RHDHV.’

Windesheim Flevoland: Nieuwe docenten en een nieuwe CROHO-registratie

Adriaan Walraad: ‘De opleiding Mobiliteit van Windesheim Flevoland groeit gestaag. Dat heeft consequenties voor de bezetting door docenten. Dit schooljaar begonnen er drie nieuwe docenten bij de opleiding. Net als de zittende docenten, hebben de nieuwe docenten elk hun ‘marktrelevantie’: ze staan met één been in de beroepspraktijk. Met hun achtergrond brengen ze kennis en contacten mee voor de opleiding - en omgekeerd.

Zo brengt Sytze Rienstra een wetenschappelijke achtergrond en economische kennis in. Marlies Schnackers heeft een achtergrond in persoonlijke effectiviteit en projectmanagement en Dennis Woning heeft een ruime werkervaring in het openbaar vervoer. Daarnaast blijven Raoul Teekamp, Pau Tjioe Kho en Adriaan Walraad docent bij de opleiding. Zij hebben ruime werkervaring in de profit en non-profit-sector, onder meer op het gebied van wegontwerp, verkeerskundige modellering en verkeersveiligheid. Zo biedt de opleiding de studenten een optimale mix aan kennis en praktijkervaring aan de studenten.

Wat verder vermeldenswaard is, is dat de CROHO (de licentie voor onderwijs) van naam verandert. De oude naam was Mobiliteit (verkeerskunde). De NHL en Windesheim gaan verder onder de naam Ruimtelijke ontwikkeling – Mobiliteit. De NHTV gaat verder onder de naam Built Environment.

Verschillende diploma’s
Voor de korte termijn zijn de gevolgen beperkt, maar op termijn kunnen de onderwijsprogramma’s uit elkaar gaan lopen. Daarnaast betekent het op termijn dat er voor het werkveld van verkeer, vervoer en mobiliteit, sollicitanten met verschillende diploma’s zullen verschijnen. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden over deze ontwikkeling.’

Diepenbeek, PCVO Limburg, graduaat Verkeerskunde (BE): Op studiereis naar Hamburg

Joris Willems: Vanaf zondag 24 april organiseert de opleiding verkeerskunde samen met de Vlaamse stichting Verkeerskunde haar jaarlijkse, vierdaagse buitenlandse studiereis, sinds 1987. Dit jaar reizen we naar Hamburg en Lübeck. Met deze studiereizen proberen we laatste ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer in diverse toonaangevende steden en gemeenten in Europa te achterhalen. Centraal staat ook steeds de relatie tussen verkeer en openbare ruimte. Vele Duitse steden lijken ons interessant als het gaat om mobiliteitsmanagement en het verkeersluw maken van de verblijfsgebieden. Daarnaast kijken we specifiek naar de relatie tussen havenontwikkeling en de beheersing van het gemotoriseerd verkeer; een uitdagende kwestie. Want ondanks dat Hamburg samen met Antwerpen en Rotterdam één van de grootste Europese havens is, lijkt het met de congestie in Noord-Duitsland toch mee te vallen in vergelijking met onze regio’s. Benieuwd hoe dat komt.

Het programma voorziet onder andere in een bezoek aan de ‘Metropolregion Hamburg’, het ‘Amt für Verkehr und Stra?enwesen’, de firma ‘Hysolutions’ (emobility), het ‘Verkehrsgesellschaft Hamburg’, en ten slotte een begeleide fietstocht en een bezoek aan de stad Lübeck.

Deze studiereis staat trouwens ook open voor externen. Inschrijven kan nog tot einde februari. Meer info op www.pcvolimburg.be.

NTTV: Verkeer is het bloed van onze steden

Mark van Eijk: ' Heb je je ooit afgevraagd in hoeverre de verkeersstromen in onze steden vergelijkbaar zijn met de bloedsomloop in het menselijk lichaam? Eerstejaars studenten Built Environment (Mobiliteit – Urban Design – Ruimtelijke Ordening & Planologie) hoorden er alles over tijdens een gastcollege van een anesthesioloog voor de cursus ‘Verkeersstromen & knopen’!

Normaal gesproken zorgt hij ervoor dat je tijdens een operatie geen pijn voelt en dat je daarna ook zonder pijn wakker wordt. Nu was deze anesthesioloog even niet in de operatiekamer, maar stapte hij binnen in een collegezaal gevuld met eerstejaars studenten Built Environment. Daar vertelde hij over de overeenkomsten tussen verkeersstromen in steden en de bloedsomloop in het menselijk lichaam. En dat zijn er veel. Verrassend veel.

Zo is het in het menselijk lichaam ook wel eens spits. Als je aan het sporten bent bijvoorbeeld. Je lijf schakelt dan wat spitsstroken in om zuurstofrijk bloed snel op de plaats van bestemming te krijgen. De belangrijke plekken krijgen trouwens extra bloed, zoals de hersenen. In steden zijn belangrijke bestemmingen ook druk, zoals stadscentra. In het menselijk lichaam lopen naar deze plekken vaak ook meerdere slagaders, zodat bij een eventuele opstopping de boel blijft doordraaien. Zo hebben de hersenen bijvoorbeeld een soort rotonde waar het bloed linksom of rechtsom kan stromen!

Het was een inspirerend verhaal met veel leuke feitjes. Wist je bijvoorbeeld dat de totale lengte van de bloedsomloop in het menselijk lichaam, van de grootste slagader tot de kleinste haarvaten, zo'n 100.000 km is? Dat is 2,5 keer rond de wereld! En ongeveer net zo lang als het totale wegennet in Nederland.

Meer weten over de NHTV studie Built Environment en waar onze mobiliteitsstudenten mee bezig zijn? Bezoek www.shapingsociety.nl 

 

 

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.