Lectoraat Urban Intelligence: werken met innovatieve technieken

woensdag 22 juni 2016 0 reacties 181x gelezen

Kennisinnovatie in de mobiliteit is in een stroomversnelling geraakt. Onderzoek met GPS tracking en GSM data en de inzet van Virtual Reality bieden nieuwe kansen voor het verduurzamen en evalueren van het mobiliteitsbeleid. De uitdaging is om deze innovatieve technieken en methoden zodanig in te zetten dat ze optimaal bijdragen aan het verbeteren van beleid. Dat is het doel van het nieuwe lectoraat Urban Intelligence, een structurele samenwerking tussen NHTV en de provincie Noord-Brabant. Het lectoraat kent een looptijd van vier jaar.
De samenwerkingsovereenkomst Provincie en Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit van NHTV Breda

De samenwerkingsovereenkomst Provincie en Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit van NHTV Breda

Jaarlijks worden er miljarden geïnvesteerd in de mobiliteit. Om verantwoord te kunnen investeren, is kennis nodig: kennis die helpt om het te voeren beleid te onderbouwen. Kennisinnovaties als GPS tracking, BIG data analyses en Virtual Reality kunnen invulling geven aan deze kennisbehoefte.

 

GPS en Virtual Reality

Met grootschalige GPS tracking wordt het mogelijk om herkomsten en bestemmingen en oriëntatiepatronen te analyseren. Deze kennis kan worden ingezet voor toekomstige afwegingen en investeringen voor infrastructuur voor de auto, OV en fiets.

 

Virtual Reality maakt het mogelijk om de beleving en het comfort van nieuwe infrastructuur en zijn omgeving te testen voordat deze wordt gerealiseerd. Hiermee kunnen ontwerpen worden bijgesteld zodat ze optimaal bijdragen aan een goede beleving van de reiziger.

 

Rol lectoraat

Het lectoraat Urban Intelligence is een spil in het web tussen wetenschap, onderwijs en de (beleids)praktijk. Om de koppeling tussen kennisinnovaties en de beleidsprocessen te versterken zal het lectoraat periodiek aanschuiven bij provinciale beleidsoverleggen. Hierbij wordt gevraagd maar ook op eigen initiatief advies gegeven over de beleidsvoortgang.

 

Daarnaast worden de overleggen gebruikt om kennislacunes in de beleidsuitvoering te bepalen. Deze kunnen op hun beurt weer aanleiding zijn voor praktijkgericht onderzoek.

 

Praktijk

Het lectoraat werkt bij de ontwikkeling van kennisinnovaties intensief samen met partners uit de praktijk. Zo wordt binnen project CHIPS samen met Europese partners kennis ontwikkeld voor de vormgeving van nieuwe snelfietsroutes. Innovaties als Virtual Reality en CyclePRINT spelen hierin een belangrijke rol. 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.