Kees van der Drift: 'Verkeer en water stromen van A naar B'

maandag 26 oktober 2015 Nettie Bakker 259x gelezen

Kees van der Drift, hoofd assetmanagement Waternet, Amsterdam

Kees van der Drift, hoofd assetmanagement Waternet, Amsterdam (Copyright: Hessel Bes)

Verkeer en water hebben veel gemeen: het stroomt van A naar B, het is zo normaal dat je er niet over nadenkt en iedereen heeft er mee te maken. Maar vervolgens zijn het twee totaal verschillende vakgebieden die los van elkaar hun oplossingen bedenken en realiseren.

Met de klimaatverandering en de maatregelen die nodig zijn om de klimaatadaptatie vorm te geven, komen we op elkaar tegen in het hetzelfde werkveld namelijk het gebruik van de bovengrond. Door de steeds hevigere regenval en de inzet op de bewustwording dat dijken geen 100 procent zekerheid kunnen bieden, zal het water niet meer alleen via een ondergronds leidingstelsel afgevoerd kunnen worden. De bovengrond gaat dan een cruciale rol spelen om zowel water als verkeer te laten stromen.

Hier ligt een belangrijke uitdaging bij de beleidsmakers om op de eerste plaats elkaar te vinden. En gelukkig gebeurt dit al volop. Vervolgens moet kennisuitwisseling worden vertaald naar concrete oplossingen voor de doorstroming van het verkeer bij water op straat, dan wel het gecontroleerd bergen en laten wegstromen van het overtollige water over de bovengrond.

Er zijn al oplossingen bedacht, ook bij de particulier, maar uiteindelijk zal de grootste uitdaging zijn om in de openbare ruimte te komen tot innovatie waarbij zowel het water als het verkeer baat hebben en uiteindelijk de burger in het water- en verkeersrijke Nederland een tevreden burger is.

Ik denk dat met de artikelen in dit nummer van Verkeerskunde er een aanzet wordt gegeven om beide werelden bij elkaar te brengen. Ik wens u veel leesplezier.

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.