Zwerfvuil bestrijden via DRIPs

vrijdag 23 februari 2018 Thomas Kortekaas, Jaro Boer (Avans Hogeschool) 1 reactie 362x gelezen

Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te reduceren, maar tot op heden met weinig succes. Thomas Kortekaas en Jaro Boer van Avans Hogeschool wijdden er hun afstudeerscriptie ‘Onderzoek AfvalWeg’ aan.

Rijkswaterstaat gaf opdracht tot een nieuwe studie naar de vraag hoe het zwerfafval langs snelwegen het best kan worden gereduceerd. Hieruit verwachte voordelen zijn onder meer minder irritatie van de weggebruikers, bevorderen van de veiligheid, verlagen van kosten en een schoner milieu. Het streefdoel op de langere termijn is al het (zwerf)afval weg.

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de student-onderzoekers gestart met een (internationale) literatuurstudie naar (internationaal) zwerfvuil langs snelwegen. Vervolgens hielden zij gerichte brainstormsessies. Hiermee kregen ze meer inzicht in de effecten van zwerfafval langs de snelwegen, gedragsverandering, gedragsbeïnvloeding door aanpassen van de snelweg en internationale data met betrekking tot zwerfafval langs snelwegen.

 

Uit dit deelonderzoek concluderen de onderzoekers dat het inspelen op gedragsverandering van de weggebruikers een kansrijke manier is om zwerfafval te reduceren. Met name het beïnvloeden van onbewust gedrag zal naar verwachting tot verandering leiden. Eerder lag de focus met acties rond dit onderwerp voornamelijk op het bewuste gedrag. Daarnaast blijkt dat in Nederland, evenals in andere landen, weinig tot geen registratie plaatsvindt van het zwerfafval langs de snelwegen. Dat is wel nodig om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. Tevens blijkt uit de internationale literatuur dat mensen eerder geneigd zijn afval te deponeren op locaties waar de overheid beheerder is.

 

Na de literatuurstudie voerden de onderzoekers creatieve brainstormsessies uit in verschillende samenstellingen. Uit de literatuurstudie haalden zij drie vragen waarop de participanten aan de sessies moesten reageren met meerdere antwoorden. Daarna werden de ideeën van de anderen beoordeeld en geselecteerd. Na enkele selectieve procedures ontstond een ideeënlijst op het gebied van onder andere techniek, social media en smart mobility. Drie van deze ideeën zijn tot concept uitgewerkt, ieder met een eigen kernwaarde. Dit zijn: een taakstraf als gevolg van vervuiling (draagvlak), een rolmodel laten figureren die het goede gedrag vertoont (innovativiteit) en het gebruik van motto-teksten op dynamische routeinformatiepanelen (haalbaarheid).

 

Taakstraf
Als het concept van de taakstraf wordt uitgevoerd vinden er vooraf controles plaats met behulp van mobiele flitsers. Hiernaast moet de huidige straf voor vervuiling worden aangepast. De juridische en politieke complexiteit maken dit concept lastig uitvoerbaar.

 

Rolmodel
In het geval van het rolmodel gaat het om het laten zien van het juiste voorbeeld aan de doelgroep. Dit zou een bekend persoon kunnen zijn, bijvoorbeeld een autocoureur, die het goede gedrag laat zien op onder andere zijn Facebook-fanpage.

 

DRIPs
Op basis van een multicriteria-analyse van de drie geselecteerde concepten is de aanbeveling om gebruik te maken van de dynamische routeinformatiepanelen van Rijkswaterstaat. Mottoteksten op deze panelen hebben naar verwachting effect op het vervuilende gedrag van weggebruikers.

 

Klik hier voor het 'Onderzoek AFvalweg'


Reacties

Reacties

Cees Wildervanck 29/03/2018 17:27

Hands off DRIPs!
De klacht is nu al dat er zo weinig op DRIPs wordt gelet, en een veelgehoorde verklaring is dat die DRIPs vaak niet worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: urgente informatie op die plaats en dat moment geven dat de weggebruiker die nodig heeft (file, ongeval, afgesloten afrit etc.) Door nóg een vorm van onheus gebruik van DRIPs zoals hier wordt voorgesteld, wordt dat er nog erger op.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.