Zo houd je het fietspad veilig

woensdag 19 december 2018 Hans Godefrooij, DTV Consultants, Robert Hulshof, CROW-Fietsberaad 0 reacties 240x gelezen

Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en minder comfort bij fietsers. DTV Consultants heeft in opdracht van CROW-Fietsberaad onderzoek gedaan naar de waardering/belevingswaarde van fietsers bij verschillende (combinaties van) intensiteiten en fietspadbreedtes.

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen: 

1. Modelmatige berekening discomfort

Het doel van deze stap was om zicht te krijgen op het (theoretisch) aantal en soort ontmoetingen op tweerichtingenfietspaden bij verschillende intensiteiten. De Ontmoetingsvoorspeller is hiervoor ontwikkeld: de invoer van de intensiteiten geeft het aantal ontmoetingen per type. Op basis van de benodigde breedte voor elke ontmoeting, kan vervolgens voor elke fietspadbreedte worden vastgesteld of deze ontmoeting (theoretisch) mogelijk is.

2. Empirisch onderzoek naar gebruik en beleving

In deze stap is de belevingswaarde van fietsers gekoppeld aan het feitelijke gebruik van fietspaden. Op 15 tweerichtingsfietspaden is fietsers onder andere gevraagd om een oordeel te geven over de zojuist gemaakte rit en hun oordeel over de breedte van het fietspad. Tegelijkertijd is een telling uitgevoerd, zodat het werkelijke gebruik van het fietspad nauwkeurig kon worden vastgesteld.

3. Vaststellen gewenste fietspadbreedtes

In de laatste stap van het project is vastgesteld, op basis van de onderzoeksgegevens (bij welke fietspadbreedte, in combinatie met de gebruikskenmerken, gaat de waardering van fietsers omlaag?) wat de benodigde fietspadbreedte is om het fietspad (volgens de gebruikers) goed te laten functioneren.

 

Gewenste breedte

Aan de ontwikkelde Ontmoetingenvoorspeller (zie punt 1) is een rekentool toegevoegd waarmee op basis van de intensiteiten een snelheidsverdeling van fietsers en brom-/snorfietsers en de breedte van het fietspad kan worden voorspeld of een fietspad slechter dan gemiddeld, gemiddeld, beter dan gemiddeld of veel beter dan gemiddeld scoort. Op basis van deze rekentool kan ook een grafiek worden gemaakt waarbij fietspadbreedte en intensiteit tegen elkaar zijn uitgezet, en waarin kan worden afgelezen hoe breed het fietspad moet zijn om een bepaald kwaliteitsniveau voor fietsers te bereiken.

 

In het kader van het project 'Richtlijnen voor het fietspad van de toekomst' wordt momenteel de mogelijkheid van een sterrensysteem voor de breedtes van fietspaden verkend. De wegbeheerder kan zelf het ambitieniveau bepalen en kan dan aan de hand van de ontmoetingsvoorspeller vaststellen welke breedte hiervoor nodig is.

Lees de volledige paper.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.