Veilig de weg op in Suriname

Blackspotonderzoek en Duurzaam-Veilig-adviezen

vrijdag 23 februari 2018 Iris de Koe, Kas van 't Loo, Adriaan Walraad, Pau Tjioe Kho (Hogeschool Windesheim Flevoland) 0 reacties 381x gelezen

‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers Iris de Koe en Kas van 't Loo verrichten pionierswerk in Suriname met een blackspotanalyse volgens de Duurzaam-Veilig-principes. Zij legden verbanden met beschikbare data die verspreid lagen bij diverse instanties.

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Met behulp van een blackspotanalyse is onderzocht op welke Surinaamse wegen of weggedeeltes de meeste dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen zes jaar. Zo zijn 16 blackspotlocaties geïdentificeerd, waarvan 9 in Paramaribo (hier ligt de ongevalsconcentratie 21 maal hoger dan op niet-blackspots), 3 weggedeelten op snelwegen en nog 4 elders in het land.

 

Voor deze locaties zijn de verkeersveiligheidsproblemen onderzocht door op locatie een schouw uit te voeren en door de ongevallendata van de betreffende blackspots te analyseren. Vervolgens is bekeken in hoeverre deze blackspots afwijken van Duurzaam-Veilig-principes.

 

Van de 16 blackspots zouden 10 wegen in de Nederlandse wegcategorisering de benaming gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom krijgen. Meerdere blackspots die onder een bepaalde wegcategorisering vallen, hebben daarentegen vaak niet de kenmerken van het type weg. Zo zijn meerdere blackspots stroomwegen waar veel bestemmingen zich langs de kant van de weg bevinden. Daarnaast bestaan op alle blackspots risico’s voor conflicten tussen automobilisten en (brom)fietsers. En op de meeste blackspots ontbreken een duidelijke asmarkering of fysieke rijbaanscheiding. Bovendien is op meerdere wegen sprake van vervaagde tot geen markering. Ten slotte zijn veel problemen te wijten aan een gebrek aan vergevingsgezindheid. Zo staan op meerdere blackspots obstakels te dicht langs de weg, meestal elektriciteitsmasten. Ook ontbreekt op alle blackspots een redresseerstrook.

 

Met behulp van de Duurzaam-Veilig-principes zijn vervolgens aanbevelingen gedaan voor 3 van de 16 blackspotlocaties. Zo is de belangrijkste aanbeveling op een van de locaties het verbeteren van de homogeniteit door de verschillende weggebruikers elk hun eigen voorzieningen te geven. Bij een volgende blackspot op een stroomweg betreft de aanbeveling het verbeteren van de herkenbaarheid. De huidige vormgeving van het alignement is niet voorspelbaar voor weggebruikers en sluit niet aan bij hun verwachtingen van een stroomweg.

 

Ongevallendata

Naast infrastructurele maatregelen kunnen ook ongevallendata beter worden gearchiveerd. Voor het vergaren van ongevallendata tijdens de studie is data opgevraagd bij verschillende partijen. Bij geen van deze partijen was sprake van een gebruiksvriendelijke geautomatiseerde database. Bij een aantal partijen gaat het om een handgeschreven database. Daarnaast ontbreekt in bepaalde databases veel relevante ongevalleninformatie die nodig is om een ongeval goed te kunnen analyseren.

Het verbeteren van het registreren van ongevallendata zou kunnen door het uitbreiden van de databases met meer data over het ongeval. Hiervoor zou een standaardlijst opgesteld kunnen worden met alle relevante informatie over een ongeval. Het verdient aanbeveling de blackspotanalyse periodiek te herhalen en uit te breiden naar een analyse van ongevallen met ernstig letsel en zelfs ongelukken met blikschade.

 

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Is deze weg verkeersveilig?'

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.