Veilig de weg op in Suriname

Blackspotonderzoek en Duurzaam-Veilig-adviezen

vrijdag 23 februari 2018 Iris de Koe, Kas van 't Loo, Adriaan Walraad, Pau Tjioe Kho (Hogeschool Windesheim Flevoland) 0 reacties 382x gelezen

‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers Iris de Koe en Kas van 't Loo verrichten pionierswerk in Suriname met een blackspotanalyse volgens de Duurzaam-Veilig-principes. Zij legden verbanden met beschikbare data die verspreid lagen bij diverse instanties.

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Met behulp van een blackspotanalyse is onderzocht op welke Surinaamse wegen of weggedeeltes de meeste dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen zes jaar. Zo zijn 16 blackspotlocaties geïdentificeerd, waarvan 9 in Paramaribo (hier ligt de ongevalsconcentratie 21 maal hoger dan op niet-blackspots), 3 weggedeelten op snelwegen en nog 4 elders in het land.

 

Voor deze locaties zijn de verkeersveiligheidsproblemen onderzocht door op locatie een schouw uit te voeren en door de ongevallendata van de betreffende blackspots te analyseren. Vervolgens is bekeken in hoeverre deze blackspots afwijken van Duurzaam-Veilig-principes.

 

Van de 16 blackspots zouden 10 wegen in de Nederlandse wegcategorisering de benaming gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom krijgen. Meerdere blackspots die onder een bepaalde wegcategorisering vallen, hebben daarentegen vaak niet de kenmerken van het type weg. Zo zijn meerdere blackspots stroomwegen waar veel bestemmingen zich langs de kant van de weg bevinden. Daarnaast bestaan op alle blackspots risico’s voor conflicten tussen automobilisten en (brom)fietsers. En op de meeste blackspots ontbreken een duidelijke asmarkering of fysieke rijbaanscheiding. Bovendien is op meerdere wegen sprake van vervaagde tot geen markering. Ten slotte zijn veel problemen te wijten aan een gebrek aan vergevingsgezindheid. Zo staan op meerdere blackspots obstakels te dicht langs de weg, meestal elektriciteitsmasten. Ook ontbreekt op alle blackspots een redresseerstrook.

 

Met behulp van de Duurzaam-Veilig-principes zijn vervolgens aanbevelingen gedaan voor 3 van de 16 blackspotlocaties. Zo is de belangrijkste aanbeveling op een van de locaties het verbeteren van de homogeniteit door de verschillende weggebruikers elk hun eigen voorzieningen te geven. Bij een volgende blackspot op een stroomweg betreft de aanbeveling het verbeteren van de herkenbaarheid. De huidige vormgeving van het alignement is niet voorspelbaar voor weggebruikers en sluit niet aan bij hun verwachtingen van een stroomweg.

 

Ongevallendata

Naast infrastructurele maatregelen kunnen ook ongevallendata beter worden gearchiveerd. Voor het vergaren van ongevallendata tijdens de studie is data opgevraagd bij verschillende partijen. Bij geen van deze partijen was sprake van een gebruiksvriendelijke geautomatiseerde database. Bij een aantal partijen gaat het om een handgeschreven database. Daarnaast ontbreekt in bepaalde databases veel relevante ongevalleninformatie die nodig is om een ongeval goed te kunnen analyseren.

Het verbeteren van het registreren van ongevallendata zou kunnen door het uitbreiden van de databases met meer data over het ongeval. Hiervoor zou een standaardlijst opgesteld kunnen worden met alle relevante informatie over een ongeval. Het verdient aanbeveling de blackspotanalyse periodiek te herhalen en uit te breiden naar een analyse van ongevallen met ernstig letsel en zelfs ongelukken met blikschade.

 

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Is deze weg verkeersveilig?'

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...
 • Activiteitenpatronen in zelfrijdende auto Met de komst van de zelfrijdende auto kunnen gebruikers onderweg activiteiten uitvoeren waarvoor ze voorheen op locatie moesten zijn. Het effect van deze verandering in het...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.