Veilig de weg op in Suriname

Blackspotonderzoek en Duurzaam-Veilig-adviezen

vrijdag 23 februari 2018 Iris de Koe, Kas van 't Loo, Adriaan Walraad, Pau Tjioe Kho (Hogeschool Windesheim Flevoland) 0 reacties 377x gelezen

‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers Iris de Koe en Kas van 't Loo verrichten pionierswerk in Suriname met een blackspotanalyse volgens de Duurzaam-Veilig-principes. Zij legden verbanden met beschikbare data die verspreid lagen bij diverse instanties.

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Jaggernath Lachmonstraat, een van de belangrijkste verkeersaders in Paramaribo.

Met behulp van een blackspotanalyse is onderzocht op welke Surinaamse wegen of weggedeeltes de meeste dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen zes jaar. Zo zijn 16 blackspotlocaties geïdentificeerd, waarvan 9 in Paramaribo (hier ligt de ongevalsconcentratie 21 maal hoger dan op niet-blackspots), 3 weggedeelten op snelwegen en nog 4 elders in het land.

 

Voor deze locaties zijn de verkeersveiligheidsproblemen onderzocht door op locatie een schouw uit te voeren en door de ongevallendata van de betreffende blackspots te analyseren. Vervolgens is bekeken in hoeverre deze blackspots afwijken van Duurzaam-Veilig-principes.

 

Van de 16 blackspots zouden 10 wegen in de Nederlandse wegcategorisering de benaming gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom krijgen. Meerdere blackspots die onder een bepaalde wegcategorisering vallen, hebben daarentegen vaak niet de kenmerken van het type weg. Zo zijn meerdere blackspots stroomwegen waar veel bestemmingen zich langs de kant van de weg bevinden. Daarnaast bestaan op alle blackspots risico’s voor conflicten tussen automobilisten en (brom)fietsers. En op de meeste blackspots ontbreken een duidelijke asmarkering of fysieke rijbaanscheiding. Bovendien is op meerdere wegen sprake van vervaagde tot geen markering. Ten slotte zijn veel problemen te wijten aan een gebrek aan vergevingsgezindheid. Zo staan op meerdere blackspots obstakels te dicht langs de weg, meestal elektriciteitsmasten. Ook ontbreekt op alle blackspots een redresseerstrook.

 

Met behulp van de Duurzaam-Veilig-principes zijn vervolgens aanbevelingen gedaan voor 3 van de 16 blackspotlocaties. Zo is de belangrijkste aanbeveling op een van de locaties het verbeteren van de homogeniteit door de verschillende weggebruikers elk hun eigen voorzieningen te geven. Bij een volgende blackspot op een stroomweg betreft de aanbeveling het verbeteren van de herkenbaarheid. De huidige vormgeving van het alignement is niet voorspelbaar voor weggebruikers en sluit niet aan bij hun verwachtingen van een stroomweg.

 

Ongevallendata

Naast infrastructurele maatregelen kunnen ook ongevallendata beter worden gearchiveerd. Voor het vergaren van ongevallendata tijdens de studie is data opgevraagd bij verschillende partijen. Bij geen van deze partijen was sprake van een gebruiksvriendelijke geautomatiseerde database. Bij een aantal partijen gaat het om een handgeschreven database. Daarnaast ontbreekt in bepaalde databases veel relevante ongevalleninformatie die nodig is om een ongeval goed te kunnen analyseren.

Het verbeteren van het registreren van ongevallendata zou kunnen door het uitbreiden van de databases met meer data over het ongeval. Hiervoor zou een standaardlijst opgesteld kunnen worden met alle relevante informatie over een ongeval. Het verdient aanbeveling de blackspotanalyse periodiek te herhalen en uit te breiden naar een analyse van ongevallen met ernstig letsel en zelfs ongelukken met blikschade.

 

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Is deze weg verkeersveilig?'

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.