Van staal naar digitaal

Ontdekking: van een verkeerstekendatabase naar IPSM, Intelligent Public Space Management

vrijdag 26 augustus 2016 Ellen Hoogeveen, Arjen van Dieren, André Keijser, HR Groep 0 reacties 618x gelezen

Dit artikel is verschenen in VK4/2016

Artist Impression van IPSM: Intelligent Public Space Management

Artist Impression van IPSM: Intelligent Public Space Management

De verkeerswereld verandert in rap tempo, zo ook de wereld van de verkeersborden. Spraken we in het verleden over de levering van verkeersborden, nu staat assetmanagement, het slim beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte gedurende een langere contractperiode, centraal. De verkeersborden zelf? Die laten incar-systemen de lokale maximale snelheid zien en beïnvloeden mogelijk het routeadvies. Maar hoe kom je van traditioneel assetmanagement naar smart assetmanagement? Verslag van een zoek- en ontdekkingstocht.

Modern assetmanagement door HR Groep is het opschonen van de openbare ruimte en werkt als volgt: samen met partner Cyclomedia wordt beeldmateriaal ingewonnen van de openbare ruimte. Hieruit wordt - via beeldherkenningsalgoritmen en gegevens verrijkingstools - informatie ingewonnen omtrent de aanwezigheid en positie van verkeersborden. Dit verschaft overzicht en inzicht van de bestaande situatie (assets). Deze data wordt vervolgens gescreend en beoordeeld door verkeerskundigen. Zo wordt op lokaal niveau gewerkt aan de ‘veilige vierkante kilometer’(optimale inrichting van de openbare ruimte).

Al gauw bleek dat deze data waardevol is voor incar-systemen en route-applicaties. Het beschikbaar maken van deze ingewonnen data voor incar-systemen is dan ook uitzonderlijk belangrijk. Op termijn zal alle ingewonnen data elkaar gaan overlappen en zo integraal landelijk te gebruiken zijn in ITS-toepassingen.

Zowel op landelijke, provinciaal, gemeentelijk en uitvoerend niveau is er behoefte aan actuele, betrouwbare en complete assetinformatie. Maar hoe borg je onder regie van de wegbeheerder(s) dat deze data consequent en adequaat worden beheerd? Binnen de openbare ruimte werken verschillende beheerders naast elkaar. Onder regie van deze beheerders worden werkzaamheden uitbesteed. Vervolgens rijst de vraag: ‘Wie is er verantwoordelijk voor het geheel?’

Verkeersborden met slimme sensoren
Het initiatief werd genomen om verkeersborden uit te rusten met slimme sensoren. Hiermee wordt een actuele betrouwbare database gecreëerd die de wegbeheerder realtime informeert over de toestand van objecten, zoals: eventuele scheefstand, verdraaiing, aanwezig- of afwezigheid. Op basis van deze gegevens kunnen wegwerkzaamheden lokaal of zelfs integraal worden gepland en begeleid.

Na onderzoek naar een kosteneffectieve remote-management-netwerktechniek bleek het met LoRa van KPN mogelijk om een idee voor Intelligent Public Space Management verder uit te werken. Binnen de branche is nu besloten om gezamenlijk verkeersborden en andere assets te voorzien van sensoren om zo remote assetmanagement te vereenvoudigen. Door bijvoorbeeld een verkeersbord te voorzien van sensoren wordt het mogelijk dat het bord een melding geeft van een verandering door een aanrijding, kanteling of verdraaiing. Zo is het dus voor de beheerder mogelijk om assets op afstand te bewaken. Tevens kan de data zo ontsloten worden naar navigatiesystemen en uiteindelijk naar zelfrijdende auto’s.

Van smart assetmanagement naar smart solutions
Slimme sensoren maken niet alleen assetmanagement mogelijk (wat/waar) maar informeren de beheerder mogelijk ook over de eigen omgevingstoestand. Zo kan informatie worden verzameld over temperatuur, luchtkwaliteit, weersomstandigheden, bezettingsgraad van parkeergarages en fietsenstallingen. Al deze data kan slim worden gebruikt om de openbare ruimte veiliger, schoner en comfortabeler te gaan maken. Zo kunnen bijvoorbeeld afvalinzamel routes veilig afgestemd worden op piekmomenten bij scholen.

Klik hier voor een vergroting van de artist impression
Klik hier voor een filmpje

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.