Universiteiten ontwikkelen fiets met 'zonnewiel'

vrijdag 2 juni 2017 Pauline van den Berg, Theo Arentze, Suzette Vinken (Technische Universiteit Eindhoven) en Karst Geurs (Universiteit Twente) 0 reacties 148x gelezen

Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt in samenwerking met de Universiteit Twente een nieuw type elektrische fiets ontwikkeld: de solar bike. Dit is een elektrische fiets met zonnecellen in het voorwiel. Het ‘zonnewiel’ wordt ontwikkeld door Abby, een startup van studenten van de TU/e. Naast de techniek wordt ook de markt voor solar bikes verkend. Een ontwikkelingsverhaal.

Een prototype van de solar bike.

Een prototype van de solar bike.

De solar bike wordt opgeladen door middel zonnepanelen in het voorwiel: ook in bewolkte weersomstandigheden. De solar bike biedt, net als de e-bike, trapondersteuning, maar hoeft minder vaak opgeladen te worden.

In het kader van een 4TU.Bouw Lighthouseproject (wetenschappelijke toepassingen gerelateerd aan de nationale wetenschapsagenda) onderzoeken de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente welke factoren van invloed zijn op de acceptatie van de solar bike. Hiervoor is data verzameld via een vragenlijst en een keuze-experiment. De onderzoekers wilden weten welke factoren van invloed zijn op de aanschaf en het gebruik van een solar bike, zowel om marktpotentieel te bepalen als om aanbevelingen te kunnen doen voor de gebouwde omgeving.

Onderzoek
De enquête is verspreid via verschillende kanalen (Facebook, LinkedIn, mail naar medewerkers van de TU/e en UTwente) en resulteerde in een steekproef onder 317 respondenten. Iets meer mannen (57 procent) dan vrouwen (43 procent) deden mee aan het onderzoek. Wat leeftijd betreft was 29 procent jonger dan 30 jaar, 41 procent tussen de 30 en 49 en 30 procent 50 jaar of ouder. Vanwege de dataverzameling op de twee universiteiten hebben de meeste respondenten een hoger opleidingsniveau (89 procent).

Resultaten
Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men een solar bike zou aanschaffen, gaf tweederde van de respondenten aan dat dit (zeer) onwaarschijnlijk is. Volgens 18 procent was dit niet waarschijnlijk, maar ook niet onwaarschijnlijk en 13 procent is (zeer) waarschijnlijk van plan om een solar bike te gaan kopen. De oudste leeftijdsgroep (50+) is positiever over de solar bike. Niet werkende en gepensioneerde mensen zijn het meest geneigd om de solar bike aan te schaffen. Studenten het minst. Ook mensen die meer interesse hebben in innovatieve producten zijn meer geneigd om een solar bike te kopen. De dagelijkse reisafstand blijkt een factor van belang. Mensen met een reisafstand tussen 7 en 12 kilometer zijn het meest geneigd om een solar bike te kopen en mensen met een reisafstand tot 6 kilometer het minst.

Met een keuze-experiment is onderzocht welke factoren de meeste invloed hebben op de intentie om een solar bike te kopen. Hieruit blijkt dat de reisafstand de grootste invloed heeft, gevolgd door de kwaliteit van de fietspaden. Verder geven respondenten aan eerder geneigd te zijn om een solar bike te kopen als de kwaliteit van het OV minder is, als men de fiets kan parkeren in een beveiligde stalling en als het parkeertarief voor de auto hoger is. Ten slotte spelen de kenmerken van de solar bike een rol: respondenten zijn eerder geneigd om een solar bike te kopen als deze goedkoper en lichter van gewicht is dan een e-bike.

Aanbevelingen

Op basis van deze resultaten kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan, die overigens veelal overeenkomen met aanbevelingen voor het rijden op reguliere e-bikes. Zo heeft een goede kwaliteit van fietspaden een grote positieve invloed op het aanschaffen (en gebruiken) van een solar bike. Gratis auto-parkeren heeft daarentegen een negatieve invloed op de aanschaf van een solar bike. Gemeenten die het (e- en solar)fietsgebruik willen stimuleren kunnen er daarom voor kiezen om te investeren in het verbeteren van fietspaden en het invoeren van betaald parkeren.

Aanbeveling voor de marketing en sales-strategie voor de solar bike is een focus op de belangrijkste kenmerken van potentiele klanten, zoals de leeftijdsgroep 50+. Door de solar bike en de marketing en sales strategie aan te passen op de wensen van deze doelgroep kan de kans op een succesvolle acceptatie vergroot worden.

 

Kanttekening
Kanttekening bij dit onderzoek is dat de solar bike een nieuw en voor velen nog onbekend product is, waardoor het voor respondenten wellicht lastig is geweest zich voor te stellen dit als vervoermiddel te gebruiken. Verder onderzoek zal zich daarom richten op de ervaringen van mensen die de solar bike daadwerkelijk getest hebben.

Vervolg
In de periode maart tot en met juli worden daarom 10 prototypes getest door medewerkers van beide universiteiten. Iedere deelnemer fietst een week op de solar bike.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.