Universiteiten ontwikkelen fiets met 'zonnewiel'

vrijdag 2 juni 2017 Pauline van den Berg, Theo Arentze, Suzette Vinken (Technische Universiteit Eindhoven) en Karst Geurs (Universiteit Twente) 0 reacties 147x gelezen

Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt in samenwerking met de Universiteit Twente een nieuw type elektrische fiets ontwikkeld: de solar bike. Dit is een elektrische fiets met zonnecellen in het voorwiel. Het ‘zonnewiel’ wordt ontwikkeld door Abby, een startup van studenten van de TU/e. Naast de techniek wordt ook de markt voor solar bikes verkend. Een ontwikkelingsverhaal.

Een prototype van de solar bike.

Een prototype van de solar bike.

De solar bike wordt opgeladen door middel zonnepanelen in het voorwiel: ook in bewolkte weersomstandigheden. De solar bike biedt, net als de e-bike, trapondersteuning, maar hoeft minder vaak opgeladen te worden.

In het kader van een 4TU.Bouw Lighthouseproject (wetenschappelijke toepassingen gerelateerd aan de nationale wetenschapsagenda) onderzoeken de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente welke factoren van invloed zijn op de acceptatie van de solar bike. Hiervoor is data verzameld via een vragenlijst en een keuze-experiment. De onderzoekers wilden weten welke factoren van invloed zijn op de aanschaf en het gebruik van een solar bike, zowel om marktpotentieel te bepalen als om aanbevelingen te kunnen doen voor de gebouwde omgeving.

Onderzoek
De enquête is verspreid via verschillende kanalen (Facebook, LinkedIn, mail naar medewerkers van de TU/e en UTwente) en resulteerde in een steekproef onder 317 respondenten. Iets meer mannen (57 procent) dan vrouwen (43 procent) deden mee aan het onderzoek. Wat leeftijd betreft was 29 procent jonger dan 30 jaar, 41 procent tussen de 30 en 49 en 30 procent 50 jaar of ouder. Vanwege de dataverzameling op de twee universiteiten hebben de meeste respondenten een hoger opleidingsniveau (89 procent).

Resultaten
Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men een solar bike zou aanschaffen, gaf tweederde van de respondenten aan dat dit (zeer) onwaarschijnlijk is. Volgens 18 procent was dit niet waarschijnlijk, maar ook niet onwaarschijnlijk en 13 procent is (zeer) waarschijnlijk van plan om een solar bike te gaan kopen. De oudste leeftijdsgroep (50+) is positiever over de solar bike. Niet werkende en gepensioneerde mensen zijn het meest geneigd om de solar bike aan te schaffen. Studenten het minst. Ook mensen die meer interesse hebben in innovatieve producten zijn meer geneigd om een solar bike te kopen. De dagelijkse reisafstand blijkt een factor van belang. Mensen met een reisafstand tussen 7 en 12 kilometer zijn het meest geneigd om een solar bike te kopen en mensen met een reisafstand tot 6 kilometer het minst.

Met een keuze-experiment is onderzocht welke factoren de meeste invloed hebben op de intentie om een solar bike te kopen. Hieruit blijkt dat de reisafstand de grootste invloed heeft, gevolgd door de kwaliteit van de fietspaden. Verder geven respondenten aan eerder geneigd te zijn om een solar bike te kopen als de kwaliteit van het OV minder is, als men de fiets kan parkeren in een beveiligde stalling en als het parkeertarief voor de auto hoger is. Ten slotte spelen de kenmerken van de solar bike een rol: respondenten zijn eerder geneigd om een solar bike te kopen als deze goedkoper en lichter van gewicht is dan een e-bike.

Aanbevelingen

Op basis van deze resultaten kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan, die overigens veelal overeenkomen met aanbevelingen voor het rijden op reguliere e-bikes. Zo heeft een goede kwaliteit van fietspaden een grote positieve invloed op het aanschaffen (en gebruiken) van een solar bike. Gratis auto-parkeren heeft daarentegen een negatieve invloed op de aanschaf van een solar bike. Gemeenten die het (e- en solar)fietsgebruik willen stimuleren kunnen er daarom voor kiezen om te investeren in het verbeteren van fietspaden en het invoeren van betaald parkeren.

Aanbeveling voor de marketing en sales-strategie voor de solar bike is een focus op de belangrijkste kenmerken van potentiele klanten, zoals de leeftijdsgroep 50+. Door de solar bike en de marketing en sales strategie aan te passen op de wensen van deze doelgroep kan de kans op een succesvolle acceptatie vergroot worden.

 

Kanttekening
Kanttekening bij dit onderzoek is dat de solar bike een nieuw en voor velen nog onbekend product is, waardoor het voor respondenten wellicht lastig is geweest zich voor te stellen dit als vervoermiddel te gebruiken. Verder onderzoek zal zich daarom richten op de ervaringen van mensen die de solar bike daadwerkelijk getest hebben.

Vervolg
In de periode maart tot en met juli worden daarom 10 prototypes getest door medewerkers van beide universiteiten. Iedere deelnemer fietst een week op de solar bike.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.