Twee opties voor veilige berm

woensdag 19 december 2018 Robert Louwerse en Jan Hendrik van Petegem, SWOV 2 reacties 270x gelezen

Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van Autosnelwegen – Veilige inrichting van bermen (ROA-VIB) beschrijft twee basisopties om een berm veilig in te richten: een obstakelvrije zone en geleiderails.

Literatuuronderzoek van de SWOV bevestigt dat een obstakelvrije berm en flexibele afschermingsconstructies beide belangrijke componenten zijn voor een vergevingsgezinde inrichting van de berm. Op basis van de geanalyseerde literatuur is echter geen antwoord gevonden op de vraag wat veiliger is: een obstakelvrije berminrichting of een berminrichting met afschermingsconstructies. De reden hiervoor is dat een goede vergelijking van de obstakelvrije zone en het gebruik van afschermingsconstructies in de literatuur ontbreekt. Wel heeft het onderzoek naar voren gebracht dat beide oplossingen het risico op een ernstig ongeval niet helemaal kunnen wegnemen.

 

Systematische aanpak

Het advies van SWOV aan Rijkswaterstaat is maatwerk toe te passen bij een systematische aanpak van onveilige bermen langs autosnelwegen. Een vergevingsgezinde berm kan daarbij gerealiseerd worden met zowel een obstakelvrije zone als een flexibele afschermingsconstructie (vaak geleiderail). Voor beide opties geldt voldoende draagkracht als basiseis voor een vergevingsgezinde inrichting van de berm.

 

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de Nederlandse snelwegen voorzien van een geleiderail. Van de wegen zonder geleiderail voldoet ongeveer 70 procent niet aan de richtlijnen voor een obstakelvrije inrichting. Om de vraag te beantwoorden in welke situaties het gebruik van een geleiderail dan wel een obstakelvrije zone wordt aanbevolen, kan gebruik gemaakt worden van het stroomdiagram voor de inrichting van vergevingsgezinde bermen.

 

De roze stappen van het stroomdiagram betreffen inventarisaties van gevarenzones. De rode stappen zijn de maatregelen om de geïdentificeerde gevarenzones aan te pakken. Haalbaarheid en kosteneffectiviteit zijn in belangrijke mate bepalend voor de te kiezen maatregelen en het doorlopen van het keuzediagram.

Lees hier de gehele paper.


Reacties

Reacties

Herman N.van Wijk 12/02/2019 16:09

als (oud)politieman zit ik als adviseur al jaren in de werkgroep verkeer van de gemeente Stadskanaal.wat ons zorgen baart zijn de doden en gewonden die op grote wegen vallen door een stuurfout-boom-water, dooddoeners ! in berm ?

Huib Kwint 07/02/2019 16:11

Het kan niet zo zijn dat iets wat er niet is net zo gevaarlijk is als wat er wel is. Dan moet er iets aan de hand zijn met de inrichting van de obstakelvrije zone. Of de kwaliteit van de berm in de obstakelvrije zone is niet op orde of de zone is onvoldoende breed om de risico’s daarbuiten weg te nemen.
Naar mijn overtuiging is een voldoende brede obstakelvrije zone altijd te verkiezen boven een afscherming met een flexibele geleiderailconstructie. De aanwezigheid van een geleiderail brengt altijd risico’s met zich mee. De risico’s van de aanrijding zelf, de risico’s van de voertuigen die erdoor op de weg worden gehouden en de risico’s van het ruimteverbruik bedoeld voor andere functies, zoals hulpverlening en berging, onderhoud, etc.
De term ‘obstakelvrije zone’ als aanduiding van de zone tot aan een geleiderail is principieel onjuist. Het hanteren van eenzelfde term voor verschillende zones zou eventueel vervolgonderzoek ernstig kunnen belemmeren.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.