Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht

Combinatie lusdata van verschillende wegvakken

vrijdag 23 februari 2018 Aries van Beinum, Victor Knoop, Haneen Farah, Fred Wegman, Serge Hoogendoorn (TU Delft), Marco Hovenga (Witteveen+Bos) 0 reacties 360x gelezen

Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe methode geeft inzicht in het bepalen van de lengte van deze turbulente zones voor Nederlandse snelwegen.

Verkeer op snelwegen wisselt rond toe- en afritten veel van rijstrook, niet alleen om in- en uit te voegen, maar ook om ruimte te maken voor invoegende voertuigen. Ook vertragen of versnellen veel voertuigen om hun volgafstand aan te passen. Dit leidt tot turbulentie in de verkeersstroom, met negatieve effecten op de veiligheid en de capaciteit. De lengte van deze turbulente zones rond toe- en afritten is van belang voor het wegontwerp.

 

Theorie

Het gedrag van individuele voertuigen rond toe- en afritten heeft op macroscopisch niveau invloed op dichtheid, snelheid en (verdeling van) volgafstanden. Ook verandert de verdeling van het verkeer over de rijstroken.

De zones met verhoogde turbulentie beginnen stroomopwaarts van een toe- of afrit en eindigen stroomafwaarts. De lengte van deze zones is maatgevend voor de afstand tussen opeenvolgende toe- en afritten. De auteurs hebben in deze studie, op basis van met macroscopische indicatoren, empirisch onderzocht waar de grenzen van de turbulente zones liggen.

 

Aanpak

Het onderzoek maakt gebruik van lusdata rond toe- en afritten van Nederlandse snelwegen. De lussen liggen gemiddeld 300 tot 500 meter uit elkaar. Dit is te ver om een voldoende gedetailleerd beeld te krijgen. Daarom zijn lussen van verschillende locaties met vergelijkbare karakteristieken gecombineerd. Doordat de lussen op verschillende afstanden van toe- en afritten liggen, neemt de informatiedichtheid toe. Om het begin en eind van een turbulente zone vast te stellen, zijn de snelheid en de verdeling van het verkeer over de stroken rond op- en afritten vergeleken met die rond een continu stuk snelweg. Hiervoor is een selectie gemaakt uit secties van snelwegen met drie rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/uur, die voldoende geïsoleerd liggen van andere snelwegelementen die van invloed kunnen zijn op de verkeersstroom.

Het onderzoek is gebaseerd op data van werkdagen in april 2013 en 2014, met gematigd weer. Metingen tijdens congestie, ongelukken of op dagen met te veel regen zijn uit de dataset verwijderd.

 

Resultaten

De verdeling van het verkeer over de stroken blijkt een belangrijke indicator voor turbulentie rond toe- en afritten. Voor een invoegstrook neemt de stroom op de linkerstrook toe, voor een uitvoegstrook juist op de rechterstrook. Verder is de snelheid rond toe- en afritten minder stabiel. Bij afritten zijn veranderingen in snelheid het grootst.

Op basis van de veranderingen in deze karakteristieken is vastgesteld dat de verkeerstroom van 200 meter stroomopwaarts tot 900 meter stroomafwaarts van het begin van een invoegstrook turbulent is, en vanaf 1000 stroomopwaarts van het begin van de een uitvoegstrook. Het einde van de turbulente zone rond een afrit was niet vast te stellen, omdat op de onderzochte locaties de lussen te ver uit elkaar liggen.

 

Conclusie 

De lengte van de turbulente zones bij toe- en afritten uit dit onderzoek wijkt niet veel af van de huidige richtlijnen van Rijkswaterstaat. Om de resultaten daadwerkelijk in de ontwerprichtlijnen te implementeren is nog meer onderzoek nodig, onder andere naar de gevolgen van overlap tussen turbulente zones rond toe- en afritten, andere typen snelwegen en slechte weersomstandigheden.

 

Het volledige paper ‘New insights on macroscopic traffic flow changes around ramps’

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.