Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht

Combinatie lusdata van verschillende wegvakken

vrijdag 23 februari 2018 Aries van Beinum, Victor Knoop, Haneen Farah, Fred Wegman, Serge Hoogendoorn (TU Delft), Marco Hovenga (Witteveen+Bos) 0 reacties 357x gelezen

Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe methode geeft inzicht in het bepalen van de lengte van deze turbulente zones voor Nederlandse snelwegen.

Verkeer op snelwegen wisselt rond toe- en afritten veel van rijstrook, niet alleen om in- en uit te voegen, maar ook om ruimte te maken voor invoegende voertuigen. Ook vertragen of versnellen veel voertuigen om hun volgafstand aan te passen. Dit leidt tot turbulentie in de verkeersstroom, met negatieve effecten op de veiligheid en de capaciteit. De lengte van deze turbulente zones rond toe- en afritten is van belang voor het wegontwerp.

 

Theorie

Het gedrag van individuele voertuigen rond toe- en afritten heeft op macroscopisch niveau invloed op dichtheid, snelheid en (verdeling van) volgafstanden. Ook verandert de verdeling van het verkeer over de rijstroken.

De zones met verhoogde turbulentie beginnen stroomopwaarts van een toe- of afrit en eindigen stroomafwaarts. De lengte van deze zones is maatgevend voor de afstand tussen opeenvolgende toe- en afritten. De auteurs hebben in deze studie, op basis van met macroscopische indicatoren, empirisch onderzocht waar de grenzen van de turbulente zones liggen.

 

Aanpak

Het onderzoek maakt gebruik van lusdata rond toe- en afritten van Nederlandse snelwegen. De lussen liggen gemiddeld 300 tot 500 meter uit elkaar. Dit is te ver om een voldoende gedetailleerd beeld te krijgen. Daarom zijn lussen van verschillende locaties met vergelijkbare karakteristieken gecombineerd. Doordat de lussen op verschillende afstanden van toe- en afritten liggen, neemt de informatiedichtheid toe. Om het begin en eind van een turbulente zone vast te stellen, zijn de snelheid en de verdeling van het verkeer over de stroken rond op- en afritten vergeleken met die rond een continu stuk snelweg. Hiervoor is een selectie gemaakt uit secties van snelwegen met drie rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/uur, die voldoende geïsoleerd liggen van andere snelwegelementen die van invloed kunnen zijn op de verkeersstroom.

Het onderzoek is gebaseerd op data van werkdagen in april 2013 en 2014, met gematigd weer. Metingen tijdens congestie, ongelukken of op dagen met te veel regen zijn uit de dataset verwijderd.

 

Resultaten

De verdeling van het verkeer over de stroken blijkt een belangrijke indicator voor turbulentie rond toe- en afritten. Voor een invoegstrook neemt de stroom op de linkerstrook toe, voor een uitvoegstrook juist op de rechterstrook. Verder is de snelheid rond toe- en afritten minder stabiel. Bij afritten zijn veranderingen in snelheid het grootst.

Op basis van de veranderingen in deze karakteristieken is vastgesteld dat de verkeerstroom van 200 meter stroomopwaarts tot 900 meter stroomafwaarts van het begin van een invoegstrook turbulent is, en vanaf 1000 stroomopwaarts van het begin van de een uitvoegstrook. Het einde van de turbulente zone rond een afrit was niet vast te stellen, omdat op de onderzochte locaties de lussen te ver uit elkaar liggen.

 

Conclusie 

De lengte van de turbulente zones bij toe- en afritten uit dit onderzoek wijkt niet veel af van de huidige richtlijnen van Rijkswaterstaat. Om de resultaten daadwerkelijk in de ontwerprichtlijnen te implementeren is nog meer onderzoek nodig, onder andere naar de gevolgen van overlap tussen turbulente zones rond toe- en afritten, andere typen snelwegen en slechte weersomstandigheden.

 

Het volledige paper ‘New insights on macroscopic traffic flow changes around ramps’

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.