Tilburg: Fietsmobiliteit ontmoet sociale veerkracht

‘Vervoer is een van de factoren die bepalen hoe veerkrachtig je als persoon bent’

donderdag 26 oktober 2017 Karin Broer 0 reacties 192x gelezen

De fiets als middel om de sociale veerkracht van mensen te verbeteren en sociale initiatieven die zorgen voor gerepareerde fietsen. De fiets bleek een opvallende verbinder tijdens de expertmeeting ‘Fietsmobiliteit ontmoet sociale veerkracht’ op 28 september in de Koepelhal in Tilburg.

Zo’n 16 experts kwamen bijeen: medewerkers van de provincie Brabant, zowel van ‘Ons Brabant Fietst’ als van het programma ‘Sociale Veerkracht’, maar ook experts van de Fietsersbond, leden van het Tilburgse Fietsforum,  experts van de gemeente Tilburg, de welzijnsorganisatie Zet en diverse vertegenwoordigers van burgerinitiatieven in de stad. Kortom, de wereld van mobiliteit ontmoette het sociale domein.

Vervoersarmoede
Hoe kan fietsen nog meer verschil maken voor de sociale veerkracht in Brabant? Met die vraag organiseerde Angela van der Kloof van Mobycon deze bijeenkomst. De fiets stimuleert interactie, zorgt voor spontane ontmoetingen en fietsen is gezond, zo is intussen bekend. Maar ook dat een op de vijf  Brabanders om de een of andere reden ‘niet mee’ doet. De reden zijn divers: mensen hebben een slechte gezondheid of zijn digibeet. Maar ook gebrek aan mobiliteit speelt een rol.

John Dagevos, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en mede-samensteller van de  Brabantse ‘Monitor Sociale Veerkracht’, schetst een beeld van de verplaatsingen die mensen maken in Brabant. Vervoersarmoede blijkt hier een reëel probleem. Niet iedereen heeft een fiets en niet iedereen kan fietsen.

Tegelijkertijd gebeurt er in het sociale domein al van alles op het gebied van fiets, zo blijkt uit een inventarisatie door Mobycon van alle lokale initiatieven in opdracht van de gemeente Tilburg. Alleen in Tilburg al variëren fietsinitiatieven van fietsles voor vluchtelingen tot fietsreparatieprojecten. Ook zijn er vaak sociale initiatieven waar de overheid nauwelijks weet van heeft.

Doolhof
Een van die initiatieven is ‘Quiet Community’. Een vrij jong project dat met gesloten beurzen ervoor zorgt dat mensen die in armoede leven af en toe een extraatje krijgen, zoals een tweedehands fiets. Een vertegenwoordiger van deze organisatie vertelde dat niet gemakkelijk is om de zaak draaiende te houden. Met name de weg vinden in overheidsland is voor hen een uitdaging. Dat leverde ter plekke een afspraak op met het Sociale Veerkracht-team van de provincie.

Anderzijds is de rol van de overheid bij dit soort initiatieven ook onduidelijk. Marjolein Scheepers, de fietscoördinator van gemeente Tilburg: ‘We kunnen wel een keer geld geven, bijvoorbeeld om fietsen uit te delen. Of je kunt een kind een fiets geven, maar fietst zijn moeder dan? De vraag is hoe je zorgt dat er structureel iets gebeurt.’

Ook in het verleden waren er dergelijke sociale initiatieven maar de uitdaging is om ze behouden. Wim Bot van de Fietsersbond vertelt dat de helft van de bij de Bovag aangesloten fietsenmakers op het punt staat er mee te stoppen. Dat betekent dat juist in de wijk veel fietsenmakers verdwijnen. Het zou mooi zijn als fietsreparatieprojecten in dat gat zouden springen.

Energie
Voor beide domeinen was het een interessante bijeenkomst. Marjo Drent van het programma Sociale Veerkracht van de provincie: ‘Eigenlijk gaat het om twee kanten van de medaille. Vervoer is een van de factoren die bepalen hoe veerkrachtig je als persoon bent.’

‘Er zit zoveel energie in de wijk’, zegt Roger Heijltjes, mede-organisator namens de provincie Brabant. ‘Er zijn veel mensen met initiatieven, maar we merken ook dat ze met een plan in een doolhof terecht komen als ze naar de overheid stappen. Het mooie van vandaag vind ik, dat blijkt dat sociale veerkracht en de fiets eigenlijk bij elkaar horen. Het gaat allebei om de menselijke maat. Dat is prachtig, maar de menselijke maat is lastig voor de overheid.’

Joost de Kruijff van de NHTV realiseert zich na afloop weer eens dat ‘mobiliteitsbeleid altijd gericht is op midden en hogere inkomens. De groep aan de onderkant van de samenleving wordt compleet genegeerd. Dit staat zover af van bijvoorbeeld Beter Benutten. Deze mensen hebben geen auto, vaak niet eens een fiets.’

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.